Ledy se hnuly. Stavba nového nymburského bazénu může začít!

Vizualizace: Město Nymburk

NYMBURK – Plány se konečně mění v realitu. Zastupitelé města ve středu schválili uzavření smlouvy o dílo na stavbu nového bazénu. „Stojíme před startem samotné výstavby plaveckého bazénu, kterou jsme Nymburákům slíbili a velký slib plníme, uvedl starosta města Tomáš Mach.

Nový krytý plavecký bazén u Labe vedle zimního stadionu nabídne celoroční využití pro plavecké aktivity i relaxaci typu wellness a sauna.

V hlavní hale návštěvníci najdou plavecký bazén (25 m, 6 drah), dětský bazén s atrakcemi, tobogán, relaxační bazén s vířivou lavicí a průplavem do venkovní části. Okamžitá kapacita činí přibližně 130 osob. Oddělený wellness provoz s kapacitou 55 osob zahrnuje dvě saunové kabiny, parní kabinu, vířivý bazén, odpočívárnu a venkovní terasu. Na rozdíl od stávajícího bazénu nabízí dostatečné množství parkovacích míst, napojení na cyklostezku a možnost rozšíření areálu o venkovní prvky.

Stavbu provede firma Hochtief, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku. V Nymburce již zhotovila například oceněnou lávku přes Labe. Vysoutěžená cena je zhruba 389 miliónů bez DPH. Město bude stavbu financovat ze svých zdrojů a zajištěného finančního úvěru.

Po podpisu smlouvy o dílo se staveniště předá stavební firmě, která hned zahájí přípravu a samotnou realizaci. Na předání dokončené stavby má zhotovitel osmnáct měsíců. Ještě před dokončením se počítá se zahájením funkčních zkoušek.

Průběh realizace projektu můžete sledovat na webu města.