V Čelákovicích vyrůstá první přístaviště pro malá plavidla ve Středočeském kraji!

Foto: ŘVC ČR

PRAHA – VÝCHOD – Nové přístaviště pro osobní lodní dopravu našlo umístění u levého břehu řeky v těsné blízkosti lávky pro pěší.

Konstrukce 8 plovoucích pontonů se už na místo dopravily po vodě a nemusely se tak na autech proplétat čelákovickými uličkami. Pontony teď čekají na dostrojení. Hotovo bude před létem.

Nástup a výstup

Pro nástup a výstup cestujících z lodí jsou podle plánu dvě výškové úrovně mola. Můstek bude vybavený úvaznými prvky pro vyvázání plavidla do délky 85 metrů a lávkou na břeh délky 11 m pro bezbariérový přístup.

Bezbariérové lávky

Stání pro malá plavidla bude asi 85 metrů dále proti proudu. Molo tvoří 10 samostatných, vzájemně pružně spojených železobetonových pontonů o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m. Paluba mola bude dřevěná s protiskluzovou úpravou. Plovoucí molo s břehem spojí dvě bezbariérové přístupové lávky. Šikmé sklopné výložníky umožní vyvázání až 16 plavidel.

Dva dny zdarma

Na obou přístavištích má být stání až po dobu 48 hodin bezplatné. Pomocí přístavní karty bude možné z odběrných sloupků čerpat elektřinu a vodu.  Lodě tak poprvé ve Středočeském kraji nebudou potřebovat při stání naftové agregáty.  Malé čluny i velké osobní lodě si pohodlně doplní palubní tanky pitnou vodou. Obě mola budou osvětlená. Jejich konstrukce umožní ponechat na místě i přes zimu a bezpečně odolá i největším povodním na Labi.

Stavbu financuje Státní fond dopravní infrastruktury a realizuje strojní a stavební společnost LABSKÁ

Zdroj: Středočeské vodní cesty