Nezaměstnanost klesla, pracovníků je málo. Do budoucna budou jediným řešením ti ze zahraničí

Zdroj: Pexels/ThisIsEngineering

ČESKO – Česko v rámci EU dlouhodobě patří mezi země s velmi nízkou nezaměstnaností. To potvrzují i aktuální čísla, nezaměstnanost totiž v březnu klesla k hodnotě 3,7 %. Jedná se o běžný vývoj, jelikož roste zájem zaměstnavatelů o sezónní pracovníky. De facto se také ukazuje, že i očekávaná recese bude jen mírná a krátkodobá. Ovšem dle odborníků bude český pracovní trh čelit mnohem větší výzvě v následujících dvou dekádách. Tuzemských pracovníků totiž bude ubývat a bude jich nedostatek. I proto bude nezbytné zaměstnávání pracovníků z jiných zemí.

Proti minulému měsíci nezaměstnanost klesla o dvě desetiny procentního bodu, ve srovnání s loňským březnem je ale o 3 desetiny vyšší. Nejvyšší nezaměstnanost je pak v Ústeckém kraji. Podle ekonoma Petra Dufka, člena prognostické panelu České bankovní asociace, za poklesem nezaměstnanosti na jednu stranu stojí nástup sezónních prací a na stranu druhou fakt, že navzdory období recese zaměstnavatelé své zaměstnance nepropouštějí. „Firmy si pamatují recesi po roce 2008 a také po letech 2013-14. Tehdy se zaměstnanců zbavovaly poměrně rychle, nezaměstnanost byla 8%. Ale pak měly ty firmy poměrně problém získat zaměstnance zpět. Takže je to asi obava, že až se ekonomika odlepí ode dna, noví zaměstnanci by se těžko sháněli,“ vysvětlil.

Stárnutí populace jako rozsáhlý problém

Ačkoliv dle mluvčí Úřadu práce, Kateřiny Beránkové, by s příchodem zimy nezaměstnanost opět mohla stoupnout, v krátkodobém horizontu důležitou roli sehrají i další aspekty, např. energokrize či konflikt na Ukrajině. Aktuálně si práci v Česku hledá 270 tis. lidí, volných míst je pak přes 280 tisíc. Nedostatek pracovních sil je pak největší v sociálních službách, stomatologii, v IT a také v průmyslu. Dle zaměstnavatelů je navíc velmi těžké najít kvalitní zaměstnance. A se stárnutím populace se situace ještě zhoršuje. V podstatě nevyhnutelným řešením se tak stává orientace na pracovníky ze zahraničí.

Existuje navíc celá řada pracovních pozic, které čeští občané nepovažují za atraktivní. Proto na řadu míst již dnes přicházejí kvalifikovaní zaměstnanci ze zemí mimo EU, vysvětlil také ředitel odboru legislativy práce a analýzy z Hospodářské komory ČR, Ladislav Minčič. Cizinci pomáhají také při sezónních pracích, nejčastěji ve stavebnictví a zemědělství. „I z hlediska demografického vývoje to směruje k tomu, že v následujících 20 letech budou přicházet populačně nejslabší ročníky a odcházet ty nejsilnější. To si firmy také velmi uvědomují, demografický vývoj hraje proti nám. Tlak na přijímání pracovníků ze zahraničí se proto ještě zvýší,“ doplnila Dagmar Kužvartová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jak podpořit tuzemskou zaměstnanost?

Podpořit zaměstnanost Čechů/Češek by ale mohlo např. navýšení nabídky zkrácených úvazků. Těch je v Česku dlouhodobý nedostatek ve srovnání se zeměmi EU. Novinkou je od letošního roku možnost pro zaměstnavatele odečíst si v případě zkrácených úvazků 5% slevu na sociální pojištění. Této možnosti již využilo 17,5 tisíc zaměstnavatelů. Toto opatření napomáhá zejména k zaměstnanosti matek s malými dětmi. Nabídka prací na zkrácené úvazky je přesto stále omezená. Problémem je navíc i nedostatek školek, dětských skupin ad. Poptávka totiž obvykle převyšuje nabídku. Takže i v případě zájmu pracovat nezřídka matky nemají kam dítě umístit. Na tuto oblast se tedy MPSV chce také zaměřit a rodičům vstup na pracovní trh usnadnit např. právě díky novým formám „hlídání“, tzv. sousedských skupin ad.