Milovice: Vstup na označené plochy jen na vlastní nebezpečí! A co bude s fesťáky?

Pohled na areál vojenského letiště Milovice-Boží Dar v roce 2009

NYMBURK – Nebezpečný azbest měla firma provádějící demolici objektů po sovětské armádě spolu s další stavební sutí rozvést po některých částech bývalého vojenského prostoru. Pozemky, které mohou být kontaminované nebezpečným azbestem město Milovice označí a doporučí, aby na ně lidé nevstupovali. Stejné doporučení na svých pozemcích v areálu umístí také Středočeský kraj.

Jedná se zejména o zpevněné plochy na kraji města v bývalém vojenském areálu.  Také zpevněné plochy mezi poli, nepřesně označované jako cyklostezky, kam se v roce 2019 materiál navezl.

Na vlastní nebezpečí

Milovice jako vlastník pozemku v návaznosti na zprávu České inspekce pro životní prostředí označí vstupy na zpevněné cesty na okraji města směrem k obci Zbožíčko nápisem vstup na vlastní nebezpečí. Stejně označí Středočeský kraj pozemky ve svém vlastnictví, tedy v neobydlené části lokality Boží Dar.

Na základě dílčích zjištění znalce je rozsah kontaminace azbestem v lokalitě BVVP je značný. ČIŽP nebyly sděleny bližší informace o konkrétních lokalitách či pozemcích, kde se kontaminace azbestem nachází.

Ohrožené akce

Problém může nastat i pro organizátory a fanoušky několika festivalů. Na milovickém letišti se pravidelně konají akce jako Votvírák či Let It Roll. Do doby, než se vyřeší celá situace kolem azbestu, nedoporučuje se jezdit ani do rezervace divokých koní, zubrů a praturů.
Schůzka zástupců milovické radnice, kraje, hygieny, inspekce, policie, hasičů a dalších institucí proběhne ve čtvrtek 20. dubna a snad osvětlí další postup.