Kraj: Při běžném pohybu by zdravotní riziko v milovickém areálu hrozit nemělo!

Foto: Bezpečné Milovice

STŘEDOČESKÝ KRAJ –  Hejtmanství nechává na základě vyjádření České inspekce životního prostředí v milovickém areálu umístit informační značení: Vstup na pozemky pouze na vlastní nebezpeční. Důvodem je, jak zdůraznili radní, předběžná opatrnost.

Majitelé pozemků neví

„Pokud by výsledky, kterými aktuálně disponuje policie či jiné orgány, prokazovaly ohrožující data, mají povinnost informovat majitele dotčeného pozemku, aby přijal příslušná opatření. „To se dosud nestalo,“ uvedl radní Libor Lesák.

Informace z areálu!

„Jeden ze zaměstnavatelů sídlící v areálu, si už nechal k zajištění bezpečnosti svých zaměstnanců, provést kontrolní měření ovzduší. Koncentrace vdechovatelných azbestových vláken byla neměřitelná. Jejich přítomnost se v analyzovaném vzorku neprokázala,“ vysvětlil radní Lesák.

Hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Středočeského na webu uvádí, že riziko pro člověka představuje pouze vdechování azbestového prachu při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest.

Z uvedených informací radní předpokládá, že riziko při běžném pohybu osob nehrozí. „Pevně věřím, že by nás instituce při podezření dopadu na lidské zdraví neprodleně kontaktovala, aby nedošlo k jakémukoli ohrožení obyvatel.“

Hejtmanství

Kraj  území prověří také vlastními specialisty. „Až budou data, požádáme opětovně orgány ochrany veřejného zdraví či Státní zdravotní ústav o jejich stanoviska,“ uzavřel radní Libor Lesák.

Při bourání zchátralých objektů po sovětské armádě v Milovicích se stovky tun materiálu s azbestem nadrtily. A pak rozvezly po celém areálu. Území bývalého vojenského prostoru se tak kontaminovalo. Kriminalisté případ prověřují jako podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného nakládání s odpady a podvodu.