Pandemie a válka dopadly na psychiku dětí, potíže mají už ty na ZŠ. Učitelé se musí naučit, jak s nimi pracovat

Zdroj: Pexels/Pixaby

ČESKO – Mezi dětmi rostou počty těch, které trpí různými typy duševních problémů. Odborníci tuto situaci přikládají na jedné straně dvěma letům koronavirové pandemie a na straně druhé následné válce na Ukrajině. Vzhledem k narůstajícímu problému, jenž se projevuje také ve školních lavicích, připravil Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) speciální školení pro pedagogy. Ti by se měli nově učit, jak duševní problémy dětí detekovat a jak je případně řešit. Stejně tak je cílem ukázat samotným pedagogům, kteří byli a jsou vystaveni řadě různých tlaků, jak provádět duševní hygienu a dbát na tzv. wellbeing.

Data jsou poměrně neúprosná: až 14 % náctiletých dle Světové zdravotnické organizace (WHO) trpí nějakou formou duševních onemocnění. Jak navíc statistiky naznačují, až v polovině případů se tyto potíže týkají dětí, které stále ještě navštěvují základní školy. Samozřejmě, že k tomuto neuspokojivému stavu přispěly dva roky covidových opatření, která děti izolovala, a také válka na Ukrajině. To pak české školství pociťuje velmi specificky. Do tuzemských škol totiž dochází několik desítek tisíc ukrajinských dětí, které jsou také uprchlíky z válečných zón. To se samozřejmě na jejich psychice podepsalo, stejně jako odloučení od přátel a příp. i dalších rodinných příslušníků. Čeští učitelé tedy čelí zcela novým výzvám a musí se také učit, jak se příp. adekvátně chovat v různě psychicky vypjatých situacích. Pomoci by jim v tom měl nový projekt Národního ústavu pro duševní zdraví zaměřující se na práci s dětmi, které čelily různým typům traumat.

Co učitele čeká?

„Cílem je připravit učitele reagovat v třídním kolektivu na to, že v něm mají děti s různými speciálními potřebami. Děti, které si prošly náročnými události během pandemie, ale také děti z Ukrajiny. Učitelé se tedy naučí pracovat s traumatem a samozřejmě také s vlastními pocity možného vyhoření i náročností profese,“ objasnila koordinátorka projektu NUDZ, Slavomíra Pukanová. Dle jejich slov se v mnoha českých školách začíná postupně ukazovat, jak obtížným obdobím děti v posledních dvou letech prošly. I proto je nezbytné začít vhodně reagovat.

Učitelé se přitom nezřídka bojí zasahovat, jelikož se k tomu necítí být kompetentními. V rámci programu NUDZ se proto učitelé budou učit provést zevrubnou diagnostiku psychických potíží a také správně reagovat např. na záchvaty paniky, které děti postihují čím dál častěji. Mnohokrát v takových situacích přitom může pomoci „jen“ projevená empatie a podpora nejen ze strany spolužáků, ale samozřejmě i vyučujících. Vedle toho by se sami učitelé měli učit pracovat se svou psychikou, jelikož i oni čelí řadě výzev a tlaků. „Učíme pedagogy také dbát na tzv. wellbeing, aby dokázali rozpoznávat vlastní negativní pocity a také své limity tak, aby kvůli tomu nepociťovali stud či stigma,“ vysvětila také Pukanová.

Kdy a kde?

NUDZ plánuje do konce května vyškolit na 600 učitelů. Program je sice primárně zaměřen na učitele ze druhých stupňů základních škol, hlásit se ale mohou i ostatní pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, speciální pedagogové apod. Školení probíhá po celé České republice – většinou v krajských a okresních městech – a hlásit se lze na webu, kde lze také najít nejbližší místo konání a termíny. Program má fungovat až do konce letošního školního roku.