Na vlastní kůži. Jak vám může někdo cizí zablokovat SIPO platby bez vašeho vědomí

Ilustrační foto

Většinu lidí ještě donedávna nenapadlo o bezpečnosti SIPO služby pochybovat. První trhlina v důvěru tohoto produktu České pošty se objevila na počátku letošního roku. Tehdy se téměř 4 000 uživatelů služby SIPO setkaly s podvodným požadavkem na platbu položky „Služby“ za více než 2 000 Kč, přičemž mnohým byla částka skutečně stržena z účtu, protože problém nezaregistrovali včas. Česká pošta tehdy vyslovila podezření na podvodné zneužití služby SIPO ze strany konkrétního příjemce plateb a hromadně varovala občany.

SIPO a já

SIPO, tedy Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, je služba, která vám umožní odeslat platby několika příjemcům najednou. Nejčastěji se používá na sdružení plateb za nájemné, energie, televizní a rozhlasový poplatek a další pravidelné platby. Také já jsem patřila k těm, kteří službě SIPO, jež funguje již od 60. let, bezmezně věřila. Svou důvěru nejen ve službu samotnou, ale také ve snahu České pošty (dále jen ČP) řešit vzniklé problémy jsem zásadně změnila po své následující zkušenosti.

Zablokované SIPO aneb Nekonečná anabáze

Dne 7.12. 2022 jsem obdržela od ČP email o skutečnosti, že nemohla být provedena má platba SIPO z důvodu překročení inkasního limitu.

Údaje jsem zkontrolovala, jak ve svém mobilní bankovnictví, tak telefonicky v bance Moneta, kde je veden můj účet, z kterého již několik let pravidelně odcházejí mé platby SIPO. V Monetě mi bylo oficiálně potvrzeno (potvrzení mě stálo cca 270 Kč), že na mé straně není problém, limit byl dlouhodobě nastaven se značnou rezervou. Bylo mi doporučeno, abych se obrátila na ČP.

Nevycházím z údivu

Pracovnice ČP na telefonické poradenské lince zjistila, že mé SIPO bylo v listopadu převedeno do banky Creditas s nastavením limitu 8 Kč.

Závažným problémem však bylo, že z mé strany k žádnému převedení SIPO plateb nedošlo. V bance Creditas jsem totiž nikdy žádný účet neměla! Jako možné vysvětlení mi pracovnice ČP sdělila, že nějaký klient banky Creditas se mohl přepsat, a tak omylem zadal mé SIPO číslo.

Kontaktovala jsem tedy banku Creditas. Zde mi bylo nejprve sděleno, že nic takového není možné, jelikož SIPO číslo je jedinečné. Opět jsem tedy absolvovala kolečko Moneta-ČP-Creditas. Bance Creditas se nakonec přece jen podařilo vypátrat, že se skutečně jednalo o jejich klienta, který si omylem nastavil mé SIPO číslo. Tím vyřadil z platnosti mnou nastavené platby v Monetě (protože platí poslední aktuální nastavení). Nízký limit 8 Kč vedl k tomu, že žádné platby nebyly uhrazeny.

Všechny své SIPO platby jsem tedy musela dodatečně uhradit jiným způsobem, navíc mi pošta po celou dobu řešení problému strhávala poplatky za překročený inkasní limit (tj. za překročení limitu 8 Kč, který nastavil na mém SIPO někdo cizí). O zmatku, který mi takto vznikl v platbách, nebudu raději ani hovořit.

ČP mi závěrem poradila, abych si v Monetě své SIPO nově přenastavila, čímž zruším ono diskutabilní SIPO v bance Kreditas.

Jak je lehké začít dlužit

Pokud bych nezaregistrovala uvedený email ČP o překročení inkasního limitu včas (což se může stát např. při zhoršení zdravotního stavu, kdy člověk není schopen číst maily), vůbec bych netušila, že mi neodcházejí platby a začala bych dlužit za nájemné, energie, rozhlas i komunální odpad. Stala bych se tedy klasickým neplatičem. Navíc bych žila v domnění, že je vše v pořádku.

Může se to stát i vám?

Banka Creditas k tomuto problému uvedla:

„Ze strany banky nelze v současné chvíli přijmout bohužel žádná opatření, která by mohla podobným situacím zabránit, neboť by se nejdříve musely změnit podmínky k provozování služby SIPO nastavené společností Česká pošta.“

Na mé dotazy, jaká konkrétní opatření budou provedena, aby se tento případ již v budoucnu neopakoval, případně aby nikdo nemohl tímto způsobem úmyslně blokovat SIPO platby druhým lidem, se Česká pošta vyjádřila následovně:

„…nejedná se tedy o závažnou mezeru v celkové bezpečnosti plateb SIPO, jak níže uvádíte, ale o náhodnou chybu ze strany klienta jiné banky, která způsobila změnu v nastavení způsobu úhrady u Vašeho spojovacího čísla SIPO. Jedná se o pochybení lidského faktoru, kterému ze strany České pošty ani ze strany banky nelze zabránit.“

Po obdržení uvedených informací jsem již neměla odvahu riskovat, že bych musela někdy znovu řešit podobně nepříjemný problém. Rozhodla jsem se SIPO zrušit a většinu plateb jsem převedla na trvalé příkazy.

Závěrem nutno říci, že ze strany obou bank, jak Monety, tak Creditas, byla snaha problém řešit a komunikace probíhala rychle. Ze strany ČP celková komunikace probíhala v řádu týdnů. Můj dotaz na kompenzaci ohledně zbytečně vynaložených nákladů, jak finančních, tak časových, zůstal bez odpovědi.

Zdroj: Osobní zkušenost autorky, podklady k dispozici u autorky.