Zkrácený úvazek nezávisí jen na libovůli zaměstnavatele. Kdy na něj máte nárok a proč si někdy sundáte růžové brýle

Zdroj: PxHere, free image

Mnoho lidí by přivítalo práci na zkrácený úvazek, ale zdaleka ne každý zaměstnavatel tuto možnost nabízí. Jsou však situace, kdy má povinnost svému zaměstnanci vyjít vstříc. Práce pouze na několik hodin denně nabízí mnohé výhody, má však také své stinné stránky.

Zkrácený úvazek je otázkou dohody

Pracovní doba je až na výjimky stanovena zákoníkem práce na 40 hodin týdně. Kratší pracovní rozsah je možné s jednat pouze na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci pak samozřejmě přísluší nižší mzda odpovídající kratší pracovní době.

Lidé se někdy mylně domnívají, že zkrácený úvazek znamená automaticky práci na 4 hodiny denně. Není tomu tak. Zákon nestanoví žádný počet hodin. Rozsah zkráceného úvazku je plně na dohodě. Zkrácený úvazek může mít různé formy, typicky se jedná o pravidelné docházení do firmy při zkrácené délce pracovní doby nebo snížení počtu směn, takže zaměstnanec pracuje kompletní směnu, ale jen v některé dny.

Kdo a proč má o něj zájem

Zaměstnavatel nabízí zkrácený úvazek převážně tehdy, když pro danou pracovní pozici nemá náplň práce na zmíněných 40 hodin. Nejčastěji se jedná o pozice uklízeček, ostrah objektů, vrátných, prodavaček, učitelů, redaktorů, IT specialistů, zdravotních sestřiček v ambulancích atd.

Zaměstnanec většinou hledá zkrácený úvazek, protože se nemůže plně věnovat práci. Nejčastěji z důvodu studia, mateřské, péče o nemocného člena rodiny nebo kvůli vlastním zdravotním problémům. Šťastnějším případem je situace, kdy je již natolik finančně zabezpečen , že do práce chodí pouze pro radost a pro udržování kontaktů s lidmi.

Kdo má na něj nárok

Jak již bylo řečeno, zkrácený úvazek je výlučně předmětem dohody, nelze jej po zaměstnavateli požadovat. Zákon stanoví několik výjimek:

  • osoby pečující o dítě mladší 15 let,
  • těhotné ženy,
  • lidé dlouhodobě pečující o osobu závislou na jiné fyzické osobě (kromě prvního, tedy nejnižšího, stupně závislosti).

Pokud zaměstnanec z této kategorie požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět jeho žádosti. Zákon však ještě dodává: „… nebrání-li tomu vážné provozní důvody“. Může se tedy stát, že zaměstnavatel žádost zamítne právě s tímto odůvodněním.

Kdo ho nejčastěji nabízí

Hlavním benefitem zkráceného úvazku je tedy méně času stráveného v práci a více času pro osobní potřebu. Skutečně tomu tak bývá tehdy, když lze práci přesně vymezit, např. u učitelů. Odučíte své a jdete domů (samozřejmě musíte počítat s přípravou na výuku, opravami písemek a účastí na poradách, na které musíte speciálně dojet, protože tou dobou už ve škole třeba nejste). Takže to občas není úplně růžové, nicméně je to pořád dobré.

Situace, kdy zůstanou oči pro pláč

V praxi však často situace není růžová vůbec. S radostí se dozvíte, že firma vám umožní pracovat na zkrácený úvazek, např. na šest hodin denně. Po čase však zjistíte, že pokud máte odvést svou práci dobře, tak v ní nakonec stejně „sedíte“ skoro celých osm hodin, případně ji doděláváte po večerech doma. Plat však odpovídá zkrácenému úvazku. Takže pracujete osm hodin, ale zaplaceno dostáváte za šest. Rovněž dovolená se krátí úměrně kratší pracovní době.

Zdroj: Zákoník práce v aktuálním znění