Středočeský kraj: Bezplatné obědy pro tisíce dětí budou pokračovat!

Ilustrační foto

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Není to tak dávno, kdy byla myšlenka, že dítě nemůže jíst školní obědy kvůli nízkým příjmům rodiny, nepředstavitelná. Dnes je to však stále častější realita. Ceny potravin a energií neúprosně rostou, a s nimi rostou i ceny školních obědů. Výsledkem je, že čím dál více rodin bojuje s pokrytím všech nákladů, někdy nedokážou svým dětem oběd vůbec zaplatit.

Skrytá stigmatizace chudoby

Jedna ze středočeských škol nám ukázala běžný obrázek. Když se děti o polední přestávce hrnou do jídelny, vždy se některé z nich oddělí. „Proč nejdeš se spolužáky na oběd?“ zeptáme se jednoho z chlapců. „Mně tam nechutná,“ odpovídá neochotně. Ale jeho kamarád, stojící vedle, prozradí pravdu: „Nemají na to peníze.“

„Je smutné, že v dnešní době v České republice jsou děti, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem obvykle ani do družiny. Takové děti nemají energii, bývají často nemocné, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se promítá do jejich dalšího vývoje. Proto jsem rád, že Středočeský kraj v roli koordinátora těmto dětem může pomoci k lepšímu životu,“  říká náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Projekt Obědy do škol

Rada Středočeského kraje schválila na školní rok 2023/2024 pokračování akce Obědy do škol, do které je kraj dlouhodobě zapojen. Cílem projektu je bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let ze sociálně slabých rodin na základních a středních školách, speciálních školách, konzervatořích ale i internátech nebo v domovech mládeže. Zelenou programu musí dát ještě zastupitelé.

Školo, přihlaš se!

Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který čerpá prostředky z Evropské unie. Pro projekt Obědy do škol se vyčlenilo téměř 26 milionů korun.
Kraj tyto prostředky poskytne přímo školám, které se zapojí do projektu. „Školy se snažíme oslovovat prostřednictvím obcí, přičemž naše krajská zařízení mají informace přímo od nás. Pokud má škola zájem se do projektu zapojit, stačí, když se nám ozve. My už společně s ní vyřídíme všechno potřebné,“ dodává náměstek Kašpar.