Uchazeče o řidičský průkaz čekají nové otázky. Nač se zaměří? A jak se lze na jejich znění podílet?

Zdroj: Pexels/Dids

ČESKO – Ten, kdo již nějaký ten pátek řidičský průkaz má, jistě sám ví, že v mnoha situacích váhá, či si není zcela jist. Není divu – i doprava se proměňuje, přibývají v ní noví účastníci provozu, objevují se nová dopravní řešení, navyšuje se provoz… I proto tedy ministerstvo dopravy společně s Asociací autoškol začalo průběžně otázky v testech pro budoucí řidiče doplňovat a aktualizovat. V testech se tedy počínaje 9. červencem objeví hned 46 nových otázek. A postupně by měly přibývat další.

Řidičská kultura na prvním místě

Aktuální nová sada otázek by dle ministerstva dopravy měla přispět zejména ke zlepšení české řidičské kultury. A ta, pravda, není zrovna ideální. Stačí, když člověk zavítá za hranice a zjistí, jak se tamní řidiči chovají k chodcům či cyklistům. U přechodů automaticky zastavují, cyklisty nevytlačují ze silnic. V Česku je však situace odlišná – řada řidičů na dění okolo svého vozu příliš ohled nebere, pokud pak chodec přechází přes vozovku pomalu, ničím neobvyklým není ani nervózní blikání či troubení. Mimochodem – věděli jste např., že stojí-li u přechodu nevidomý, který zdvihá bílou hůl ve směru své chůze, signalizuje tím vozidlům, že se chystá přecházet? I na takové situace se nové otázky v autoškole zaměří.

Každoročně řidičský průkaz získá v Česku v průměru sto tisíc nových řidičů. Každým rokem se ale vyvíjí také dopravní prostředí, mění se legislativa – a právě proto tedy vznikají i nové otázky. Ty mají již i nejen statickou, ale i dynamickou podobu tak, aby noví potenciální řidiči byli na situace, které je za volantem mohou potkat, co nejvíce připraveni. „Potřebujeme, aby se lidé naučili teorii vnímat více komplexně, to je cíl, kterého chceme dosáhnout. Aby se všichni učili celá pravidla, nejen jednotlivé otázky,“ shrnul tak Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol ČR. Dle jeho slov se přitom otázky nově zaměřují i na řadu věcí, které by za normálních okolností žádná speciální pravidla nepotřebovaly. Jenže řidičská kultura v Česku prostě selhává. „Například pro dodržování odstupu od cyklistů bychom žádné speciální pravidlo nepotřebovali. Stačilo by dodržovat zásady bezpečné jízdy. Jenže se ukázalo, že co není taxativně dané, tak nefunguje,“ dodal Novotný.

Nová doba si žádá nová pravidla

Samozřejmě, že vštípení řidičské kultury celé české populaci asi nebude otázkou na pár dní. Ministerstvo dopravy ale věří, že s adekvátní „výchovou“ nových řidičů by přece jen bylo možné najít správný směr. Ambicí resortu přitom je, aby doplňování nových otázek bylo průběžné a reagovalo tak na nové trendy – např. řidiče elektrokoloběžek, elektrovozidel apod. Celý systém otázek je přitom otevřen i veřejnosti.

Na webu noveotazky.cz tedy nejenže je možné se s novými otázkami seznámit, ale každý má zároveň možnost – např. na základě vlastních zkušeností – otázku do dalších testů i sám navrhnout. Některé, které byly navrženy veřejností, již nyní testy obsahují. Samozřejmě, že od návrhu otázky k jejímu schválení vede delší cesta – musí dojít k posouzení odbornou komisí, ministerstvem dopravy a policií. Ovšem projde-li návrh celým tímto procesem, následně skutečně zamíří i do oficiálních testů.