Na berounském nádraží vznikla unikátní hnízdní věž pro jiřičky. Zvyknou si?

Foto: Správa železnic

BEROUN – Na výpravní budově berounského nádraží stavěli pravidelně svá hnízda jiřičky. V průběhu renovace se hnízda odstranila a nainstalovaly zábrany proti hnízdění na nové fasádě. Náhradou pro malé ptáčky vznikla hnízdní věž.

První svého druhu

Beroun se může pyšnit první hnízdní věží tohoto druhu v celé republice. Projekt už nyní přitahuje pozornost. Díky odborníkům z České společnosti ornitologické a zástupcům města Beroun se podařilo věž umístit na vhodné místo.

Hnízdní věž

Před renovací bylo na budovách nádraží 30 až 32 aktivních hnízd, což bylo klíčovým faktorem při navrhování kapacity nové hnízdní věže. Věž nakonec ptáčkům nabízí 30 hnízd. Jde o mix hotových a neúplných umělých hnízd s vletovým otvorem k dokončení a také volný prostor pro stavbu vlastních hnízd.

Co na to jiřičky?

Letos na jaře, těsně před příletem jiřiček ze zimovišť, se věž stala součástí berounského nádraží. V tuto chvíli však jiřičky stále upřednostňují své původní hnízdiště a navzdory zábranám se snaží znovu postavit hnízda na svých osvědčených místech. Je proto předčasné hodnotit, zda si jiřičky novou věž zalíbí a budou ji využívat.

Za humny

Umělá hnízdiště, často nazývaná hnízdní boxy nebo hnízdní budky, se používají  pro mnoho druhů ptáků s různým úspěchem. Úspěch takovýchto hnízdišť obvykle závisí na mnoha faktorech, včetně správného umístění, designu odpovídajícímu konkrétnímu druhu ptáka, a údržby hnízdního boxu.

V případě koloniálně se hnízdících druhů, jako jsou jiřičky, se umělá hnízdiště ukázala jako účinná ve zlepšování úspěšnosti hnízdění a pomoci v ochraně těchto druhů. Nicméně, přestože tyto metody mohou být účinné,  závisí to na mnoha specifických okolnostech a faktorech.

Všichni zainteresovaní na stavbě berounské ptačí věže ale věří, že si jiřičky nové hnízdiště pro sebe najdou a stavba splní svůj účel.