Nymburské mostky U Katovny se konečně dočkají obnovy!

Foto: Město Nymburk

NYMBURK – Současný stav lávek přes Malé a Velké Valy vyžaduje jejich kompletní rekonstrukci. Od března 2022 ale město marně hledalo zhotovitele. Nyní se to konečně podařilo.

„V loňském roce výběrové řízení narazila na vyčerpané kapacity firem specializovaných na mostní stavby. Letos se přihlásili tři uchazeči i s přijatelnou cenou.

„Nové mosty zajistí bezpečný přístup do historického centra města a ke korzu kolem hradeb,“ uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek.

S ohledem na stav konstrukce dojde nejdříve k demolici obou mostů. Potom se založí nová konstrukce na mirkopilotách, zhotoví nové opěry z masivního železobetonu a provedou nové nosné konstrukce.

Stavební práce začnou hned po podpisu smlouvy na přelomu srpna a září. Dokončení obou lávek je plánováno na březen příštího roku.

Město ve výběrovém řízení vybralo společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s nejvhodnější nabídkou v celkové výši 8.8 mil. korun bez DPH.