Poslední pneumatika! Ochránci přírody ukončili u Milovic desetiletý úklid po sovětské armádě!

Vpravo nezlomný Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina

MILOVICE – Desetiletý úklid pozůstatků po sovětské armádě v pondělí symbolicky ukončila ochranářská společnost Česká krajina v Milovicích.

Hlavní práce na čištění vojenského prostoru skončily přesně 55 let po zahájení okupace někdejšího Československa sovětskou armádou a vojsky dalších zemí Varšavské smlouvy dne 21. srpna roku 1968.

Úklid trval déle než okupace

„Poslední sovětští vojáci odešli z Milovic 30. června roku 1991. Pozůstatky po jejich pobytu se ale v bývalém vojenském prostoru nacházely více než další tři desetiletí. Pro přírodu tak okupace skončila až dnes, více než třicet let po odchodu posledních sovětských vojáků,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která v bývalém vojenském prostoru Milovice založila rezervaci velkých kopytníků. „Úklid po sovětské armádě tak paradoxně trval déle, než samotný pobyt vojáků,“ doplnil Dalibor Dostál.

Úklid bývalého vojenského prostoru zahájili ochránci přírody v roce 2014, kdy začali čistit území pro první část rezervace, která na čtyřiceti hektarech přímo u Milovic vznikla v lednu roku 2015. Postupně pak vyčistili zhruba 350 hektarů současné rozlohy rezervace velkých kopytníků.

Bez dobrovolníků by to nešlo

Jen za poslední tři roky nezisková organizace vynaložila na obnovu bývalého vojenského prostoru přibližně tři miliony korun. Kromě odstraňování pozůstatků po sovětské armádě šlo o odvoz černých skládek, které vznikaly až po odchodu okupačních vojsk, nebo redukci křovin zarůstajících tři desetiletí opuštěný vojenský prostor. Vedle rezervace velkých kopytníků ochránci přírody uklízeli také sousední lesy nebo okraje silnic a turistických tras v okolí. „Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se za deset let do úklidu místní přírody zapojili. Bez jejich pomoci by pozůstatky po sovětské okupaci dodnes znečišťovaly unikátní přírodu bývalého vojenského prostoru Milovice,“ ocenil Dalibor Dostál.

Symbolické ukončení úklidu bývalého vojenského prostoru podpořilo město Milovice, které bezplatně umožnilo uložené uklizeného odpadu ve svém recyklačním dvoře.

Rezervace velkých kopytníků se s plochou 350 hektarů nachází zhruba na třetině rozlohy Národní přírodní památky Mladá, která byla vyhlášena v červnu roku 2020 na rozloze 1244,65 hektaru. Samotný vojenský výcvikový prostor Milovice vznikl ještě za Rakouska-Uherska v roce 1904 na ploše přibližně 3465 hektarů. Mimo rezervaci velkých kopytníků tak zbývá vyčistit ještě rozsáhlé plochy. Kromě ochranářské společnosti Česká krajina se na úklidu bývalého vojenského prostoru podílela také řada dalších institucí a organizací.

Snad už nic nezbylo … foto: Česká krajina