Třídíme odpad v Rakovníku: Co nás čeká a nemine?

Ilustrační foto

RAKOVNÍK – Město si nechalo zpracovat analýzu odpadového hospodářství. Z výsledků vyplývá, že Rakovník produkuje nadprůměrné množství směsného komunálního odpadu. Obsahuje značné množství odpadů, které lze vytřídit.

Minulý rok město doplácelo na odpadové hospodářství 2,8 milionu korun. Celková produkce komunálního odpadu činila 230,59 kg v přepočtu na 1 obyvatele města, což je nad doporučenou hodnotu stanovenou zákonem. Ta byla 190,00 Kg na obyvatele.

Pod republikovým průměrem

V rámci skladby celkové produkce odpadů jsou největšími položkami směsný komunální odpad (54,56 %), SEPAR odpady (14,38 %) a objemný odpad (10,29 %). Celkově město Rakovník dosáhlo za rok 2022 orientační míry separace pouze 29,83 %, což je podprůměrná hodnota v rámci celorepublikového srovnání. Město tak aktuálně nedosahuje hodnoty 60%, kterou pro rok 2025 stanovil zákon o odpadech.

Analýza směsného odpadu

V rámci přípravy na optimalizaci odpadového hospodářství města Rakovník proběhl také fyzický rozbor odpadu. Z rozboru směsného komunálního odpadu se ukázalo, že 47,35 % daného vzorku odpadu ze sběrných nádob je možné dále vytřídit.

Nový zákon a peněženka

Vedení města Rakovník si na základě výsledků analýzy klade za cíl postupně změnit nakládání s odpady tak, aby se splnily všechny zákonné povinnosti a minimalizovaly dopady nového zákona na rozpočet. Tudíž i na výši poplatku za svoz odpadu od občanů.

Město již přijímá některá opatření pro optimalizaci odpadového hospodářství ve městě, například navyšuje počet velkoobjemových kontejnerů sloužících ke sběru bioodpadu.

Město zve k diskuzi

Vedení města vyzývá občany města k vyplnění dotazníku. Jeho cílem je získat názor domácností na současný systém svozu odpadů a zavedení případných změn. Vyplnění dotazníku podle radnice nezabere více než 15 minut. Dostupný je online na webových stránkách města nebo na podatelně Městského úřadu. Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do podatelny MěÚ až do 30. září.