Dluhopisový rádce – Investice do dluhopisů, jejich výhody a proč investovat s firmou JNCG.eu

Zařazením dluhopisů do svých investic můžete například pokrýt, buď zcela nebo částečně, dopady inflace na Vaše finance

Investování do dluhopisů má v dnešní době několik zásadních přínosů a výhod. Pojďme se na některé z nich podívat.

Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikovou investici než akcie. Dluhopisy představují dluhový nástroj, který predikuje vrácení půjčeného kapitálu a úroků. To znamená, že investoři mají přednostní právo na návrat svých investovaných peněz v případě finančních potíží emitenta dluhopisu.

Dluhopisy, anglicky „bonds“ jsou regurélní součástí stabilního investičního portfolia

Dluhopisy představují stálý a předvídatelný výnos.

Obvykle mají pevně stanovený úrok, který je vyplácen investorům pravidelně a v daném časovém období. To poskytuje jasný přehled a kontrolu investice. Ve srovnání s akciemi, kde výnos závisí na výkonnosti společnosti a může být kolísavý, dluhopisy tak nabízejí stabilnější a předvídatelnější výnos. Například oproti    přímému investování do nemovitostí jste v případě investice do dluhopisu ušetřeni problémům s pronájmem nemovitostí, jejich opravami, pojištěním, komunikací s úřady, platbou daní z příjmů a starostmi s nájemníky. Dále zde nevznikají další vícenáklady, jako například u investic do zlata ži drahokamů s jejich uložením či skladováním.

V případě finančních potíží emitenta mají držitelé dluhopisů obvykle přednostní práva před akcionáři. To znamená, že při likvidaci společnosti mají dluhopisoví investoři vyšší prioritu při získávání svých prostředků zpět.

Hodí se dluhopisy na diverzifikaci portfolia?

Dluhopisy skvěle slouží jako součást diverzifikovaného investičního portfolia. Investování do různých tříd aktiv, jako jsou dluhopisy, akcie a fondy, umožňuje rozložit riziko a minimalizovat negativní dopady v případě výkyvu na jednom trhu. Je třeba dodat, že na dluhopisy právě výkyv trhu nemá žádný vliv, vzhledem k jejich, již zmiňovanému, pevném úroku.

Dluhopisy jsou skvělou investicí i pro seniory, vzhledem k jejich poměrně rychlému zhodnocení a návratnosti
Dluhopisy Vám mohou pomoci zhodnotit Vaše peníze, které nyní leží ladem a máte je připravené třeba na později na nákup nemovitosti

Jak si tedy vybrat?

Existuje široká škála dluhopisů, které nabízejí různé úrokové sazby, lhůty splatnosti a zabezpečení. Pojďme se podívat na perspektivní firmu, která právě takovéto výhodné a konzervativní dluhopisy nabízí.

Společností JNCG.eu například zabezpečuje své portfolio nemovitostmi v České republice, to je oproti konkurenčním společnostem zásadní výhoda. – Portfolio nemovitostí společnosti má o 40 % vyšší hodnotu, než je míra zadlužení společnosti. To se rovná stoprocentnímu krytí vaší investice!

Obecně společnost, která zajišťuje své portfolio nemovitostmi, poskytuje větší záruku pro investory. Nemovitosti mají reálnou hodnotu a v případě problémů mohou být prodány a získané prostředky použity k úhradě dluhopisů.

Screenshot z webu

Kdo jsou lidé ze společnosti JNCG.eu?

Zakladatelé firmy za sebou mají již několik let úspěšné historie v oblasti realit a nemovitostí a úspěšných investičních projektů. Už to samo osobě dává investorům důvěru v jejich schopnost efektivně řídit investiční prostředky. Jedná se o zkušené odborníky a silný tým. Společnost není tudíž žádnou „rychlokvaškou“, tvoří ji zodpovědní odborníci s velkou mírou odpovědnosti a zkušenosti.

Často se na dnešním divokém trhu stává, že vznikají firmy bez zkušeností, jejichž jediným cílem je „udělat dluhopis“ a co nejdříve ho prodat. Takové firmy mají často nepřehledný web, špatně dohledatelné majitele a nulový podnikatelský záměr. A to u JNCG.eu opravdu nehrozí.
Tento tým (pozn.: www.jncg.eu, ve spodní části webu) se nebojí na webu prezentovat osobně a jít „s kůží na trh“.
Takovýto přístup je maximálně transparentní a férový a svědčí o osobní odpovědnosti členů společnosti.

Co vlastně společnost dělá?

JNCG Real Estet a.s. se specializuje na nákup nemovitostí s právními vadami, které po vypořádání
zařadí do svého realitního portfolia. JNCG spoluprací s portálem Dluhopisy.cz získá možnost optimalizovat
náklady na marketing, posílí akvizici nových investorů, rozšíří svou působnost na trhu a získá kapitál
pro financování svých podnikatelských aktivit.

Vzájemná spolupráce navíc potvrzuje dlouhodobou kredibilitu finanční skupiny JNCG.

Novinka dluhopisy.cz

Společnost prodává dluhopisy přes renomovaný portál Dluhopisy.cz. Co to v praxi znamená?

Partnerství s portálem dluhopisy.cz, který pečlivě prověřuje spolupracující firmy, přináší další jistotu investorům. Prověřování firem portálem znamená, že byla provedena analýza finanční stability, výkonnosti a dalších relevantních faktorů.

Konzervativní úrok

Nabídka konzervativního úroku může být lákavá pro investory, kteří preferují nižší riziko a stabilnější výnosy. Takový úrok naznačuje, že firma má realistická očekávání návratnosti a zisku z peněz, které získá od investorů. První emise dluhopisů s názvem JNCG Real Estate RE I je zabezpečena realitním portfoliem a nabízí atraktivní výnos a krátkou dobu splatnosti. Emise byla vypsána na 24 milionů korun a nabízí investorům firemní dluhopisy s nízkým rizikem a pravidelným výnosem až 8,5 % ročně a splatností již 1. 6. 202

Nechte své ušetřené peníze vydělávat s až 8,5% zhodnocením u společnosti JNCG.eu

Rada na závěr

Berte v úvahu, že každá investice má své riziko a je nutné provést důkladnou vlastní analýzu a zvážit své finanční cíle a tolerance k riziku předtím, než se rozhodnete investovat do jakéhokoli produktu. Nicméně, za nás je společnost JNCG.eu ukázkovým příkladem zodpovědného emitenta a investici do jejich dluhopisů můžeme jen doporučit.