Přestavba dvou křižovatek u Úval ovlivňuje dopravu mezi Prahou a Kolínem!

Foto: ŘSD

PRAHA-VÝCHOD – Přestavba dvou sousedících křižovatek na jednu u Úval u Prahy už započala zemními pracemi. Ty ovlivňují dopravu hned na několika komunikacích, včetně silnice I/12, která je hlavním tahem mezi Prahou a Kolínem.

Dvě do jedné

Práce probíhají na křižovatce silnice I/12 s komunikací II/101 na Jirny a těsně sousedící křižovatce silnice II/101 s ulicí Pražskou. Jde o dvě těsně sousedící křižovatky, které po dokončení přestavby utvoří kompaktní celek.

Semafory i objížďky

Stavba ovlivňuje provoz na třech komunikacích. Na silnici I/12 je kyvadlová doprava prací řízená semafory. Komunikace II/101 na Jirny a ulice Pražská se v obou směrech uzavřela a jízda vede vyznačenou objízdnou trasou.

Koncem listopadu

Zhotovitelem je společnost ČNES dopravní stavby a.s., která provádí práce za 19,5 mil. Kč bez DPH. Uvedení nově přestavěné křižovatky u Úval do plného provozu plánuje ŘSD na konec listopadu.

Foto: ŘSD