Zelené plíce pro Mělník: 470 stromů a 360 keřů oživí město!

Nová zeleň oživí také ulici K mostu. Foto: greenairmelnik.cz

MĚLNÍK – Víte, že zralý strom má schopnost produkovat dostatek kyslíku pro deset lidí? Že je prokazatelným filtrem škodlivin z ovzduší? A právě s těmito úžasnými vlastnostmi stromů chce mělnická radnice zlepšit kvalitu života ve městě. Od listopadu do dubna příštího roku se v Mělníku objeví nová zeleň.

Celkem 470 stromů a 360 keřů ozdobí 13 různých lokalit, včetně centra a jeho okolí. V osmi ulicích přibude liniová zeleň, ve třech se objeví zelené truhlíky a dvě lokality se dočkají nových zelených ploch. Více informací o lokalitách.

Cílem je oživit a zpříjemnit některé exponované ulice zejména v centru, které si žádají více zeleně. Vzhledem k existujícím inženýrským sítím a zástavbě není všude možná tradiční výsadba. Řešením jsou proto velkoformátové truhlíky.

Při výběru stromů pro městské ulice se bralo v úvahu mnoho faktorů. Například architektura okolí, dostupný prostor, výška okolních budov, velikost a tvar korun stromů v dospělosti, půdní nároky a jejich odolnost proti extrémním teplotám.

Tento promyšlený přístup k výsadbě má dodat každé ulici vlastní, unikátní charakter. Stromy často definují atmosféru městských ulic a zanechávají v paměti obyvatel i četných návštěvníků nezapomenutelný dojem.

Realizace zelených opatření na ochranu kvality ovzduší města Mělník 1. etapa. Celý projekt umožnila finanční podpora Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR. Celková výše činí 10 168 730,30 Kč. Realizace projektu začíná v listopadu 2023 a plánovaný termín dokončení je 30.4.2024.