Na středočeských středních školách vznikne už pro rok 2024/2025 na 600 nových míst!

Foto: web stredoceskykraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Střední školy v kraji upravují počty míst a nabízené obory, aby vyšly vstříc poptávce ze strany žáků a rodičů.

Radní na svém zasedání schválili žádosti škol o změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. To přinese zvýšení počtu míst už pro nadcházející přijímací řízení. Podle předpokladů přibude od září 2024 na středních školách v kraji v prvních ročnících maturitních oborů celkem až 600 nových míst.

Nová lycea a větší kapacita IT oborů

„Jdeme cestou navyšování kapacit u oborů, které jsou pro žáky atraktivní a současně máme jistotu, že se dobře uplatní na trhu práce. Konkrétně jde o technická nebo ekonomická lycea nebo IT obory,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Dobrou zprávou je, že tyto změny se budou týkat už nejbližšího přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kde a který obor?

Obor Informační technologie chtějí od září posílit například SPŠ a VOŠ Kladno a SOŠ informatiky a spojů Kolín. Nový obor Technické lyceum chce otevřít SPŠ strojírenská a JŠ Kolín, Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo SOŠ a SOU Kladno-Dubská. Ekonomické lyceum plánuje otevřít Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše Slaný nebo Obchodní akademie Kolín. Další školy, kde to umožňují technické a personální podmínky, přidají nová místa v rámci stávajících oborů.

Schválené změny představují navýšení počtu přijímaných do maturitních oborů o zhruba 400 žáků ve srovnání s letošním školním rokem. Další žádosti škol o podobné úpravy se ještě zpracovávají. Podle předpokladů bude od příštího školního roku na středních školách v kraji celkem přibližně 600 nových míst.

O změnách zápisu v rejstříku škol a školských zařízení definitivně rozhoduje MŠMT. Rada schválila i žádosti týkající se soukromých a obecních škol.