V Nymburku se v květnu projdou po zbrusu nových mostech přes Malé a Velké Valy!

Foto: Město Nymburk

NYMBURK – Demolice a nová konstrukce. Na počátku roku 2024 začne kompletní rekonstrukce mostů v ulici U Katovny přes vodoteč Malé a Velké Valy. Nové mosty mají zajistit bezpečný přístup do historického centra města a ke korzu kolem hradeb.

Oba už  technicky nevyhovující mosty oddělující historickou část od zbytku města se už brzy vymění za nové. „V současné době probíhá výroba železobetonových mostních prefabrikátů. Se stavbou se začne v polovině ledna 2024. Dokončení obou lávek se předpokládá v květnu téhož roku,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

Vybraná stavební firma sice plánuje nepřerušený postup prací, ale rozhodne i počasí, které musí umožnit jednotlivé stavební technologie a činnosti na staveništi.

Po dobu rekonstrukce bude celý prostor staveniště nepřístupný veřejnosti. Nefunkční bude i veřejné osvětlení v ulici U Katovny.

Ve výběrovém řízení zvítězila společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice.