Maximální cena obědů ve školní jídelně. Kolik činí dotace a kolik je skutečná cena

Ilustrační foto: Rýdlová J.

Naše děti mají velkou výhodu, a to že se mohou stravovat ve školní jídelně. Rodičům tak odpadají značné starosti se zajišťováním polední stravy pro děti. Zdaleka ne ve všech zemích je tomu stejně. Pravda, školní obědy občas čelí kritice, podobně jako jejich cena. Nicméně nezapomínejme na skutečnost, že rodiče platí jen část skutečné ceny, často ani ne polovinu. Od loňského února mohly jídelny cenu obědů zvýšit, protože zákon zohlednil růst cen potravin. Kolik mohou jídelny maximálně chtít za oběd? Jak cena obědů vlastně vzniká a proč má nemocné dítě nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci?

Z čeho se skládá cena obědu

Cena školního obědu se skládá ze tří částí, a to nákladů na potraviny, náklady na mzdy pracovníků a režijní náklady (např. energie, údržba, školení, strojové vybavení, pracovní pomůcky.)

Dotovaná vs. skutečná cena

Rodiče zdaleka neplatí plnou cenu školního obědu. Obědy jsou totiž významně dotovány státem. Míra dotace může činit až 60 %. Cena obědu, kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny. Mzdové a režijní náklady jsou dotovány státem, resp. jsou hrazeny z našich daní. Školní jídelna, jež chce provozovat dotované školní stravování, musí respektovat vyhlášku o školním stravování. Mezi její základní požadavky patří zejména stanovení:

  • Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, tzv. limity na nákup potravin.
  • Průměrné měsíční spotřeby určitých druhů potravin na jeden oběd, tzv. spotřební koš. Například pro dítě ve věku 11 až 14 let se počítá na jeden oběd průměrně 70 g masa, 90 g zeleniny a 80 g ovoce. V praxi průměrná spotřeba potravin funguje tak, že jeden den je např. sladké jídlo, takže maso je třeba jen v polévce a v menším množství. Jindy je řízek a žák dostane masa více, než je průměr.

Kolik je plná cena obědu? V rámci jednotlivých škol se samozřejmě liší. Pokud školní jídelna vyvařuje také cizím strávníkům, tito ji platí v plné výši. Ceny se zpravidla pohybují v rozmezí 85 až 120 Kč.

Limity na nákup potravin

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování upravuje výše zmíněné finanční limity na nákup potravin (což je zároveň částka, kterou platí za oběd rodiče). Limity jsou  odstupňovány dle věku dítěte. Pro obědy platí následující cenové rozmezí:

  • strávníci do 6 let věku      17 až 36 Kč
  • strávníci 7 až 10 let           20 až 47 Kč
  • strávníci 11 až 14 let         23 až 50 Kč
  • strávníci 15 a více let        24 až 54 Kč

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle uvedených kategorií.

Obědy a nemoc

Školský zákon říká, že stravování žáků se uskutečňuje v době jejich pobytu ve škole. Podle výše citované vyhlášky se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole. Pokud dítě onemocní, první den nemoci je tedy ze zákona považován za pobyt ve škole, takže má nárok na oběd. Ten mu tedy přinese rodič domů v jídlonosiči. Na další dny rodič obědy odhlásí, jinak by musel tyto obědy zaplatit již v plné výši.