WTF nebo Gr82CY aneb Komunikace ve zkratkách. Už se nebudete muset ptát svých dětí, co znamenají

Zdroj: shutterstock

LOL, ASAP, WTF, IMHO a mnohé další. Tyto zkratky původně převládaly v elektronické komunikaci dospívající mládeže. Dnes však tzv. chatovací zkratky používají pomalu i batolata, která je pochytila od svých starších sourozenců. Ani v zaměstnání se jim nevyhnete, a to zpravidla při komunikaci s mladšími kolegy. Na rozdíl od dob svého vzniku se tyto akronymy zdaleka neomezují jen na sms texty a on-line komunikaci, ale už vtrhly také do mluveného projevu. Ještě že se toho nedožil náš učitel národa J. A. Komenský, neb by se musel v hrobě obrátiti. Jaké jsou nejčastější zkratky digitální komunikace a co znamenají?

Akronymy

Na první pohled nesrozumitelný shluk písmen má svou logiku. Jedná se o tzv. akronymy, tedy zkratky, které vznikly z počátečních hlásek nebo slabik více slov. Pro akronymy bývá typické, že se s nimi zachází jako se slovem, tj. čtou se jako jedno slovo a někdy se můžete setkat i s jejich skloňováním. Mezi české akronymy patří např. TTJ (tak to jo), PP (pápá) nebo NZ (není zač). Ke smůle těch, kteří neumí příliš anglicky se však české zkratky příliš nepoužívají ani u nás. Jednoznačně je totiž převálcovaly akronymy odvozené z anglických slov. Na druhou stranu, když se je naučíte, dorozumíte se jimi i na mezinárodní chatovací scéně. Pro úplnost dodejme, že anglické slovo chat, čti [čæt] znamená povídání/pokec, popovídat si/pokecat si.

Běžné zkratky

Běžně (a slušné) akronymy, kterými se to na sociálních sítích a diskusních fórech (a nejen tam) jen hemží, jsou například následující.

 • BTW – by the way – mimochodem
 • CYL – see you later – uvidíme se později
 • DIY – do it yourself – udělej si sám
 • GL – good luck – hodně štěstí
 • JAM – just a minute – chviličku strpení (moment)
 • KISS – keep it short and simple – řekni to krátce a stručně
 • LOL – laughing out loud – směji se nahlas, smíchy se popadám
 • PLS – please – prosím
 • TY/THX – thank you/thanks – děkuji ti/díky

Zkratky s číslicemi

Akronymy mohou být tvořeny nejen písmeny, ale také číslicemi.

 • 4Y – for you – pro tebe
 • 2L8 – too late – příliš pozdě
 • L8R – later – později
 • Gr82CY – great to see you – Je skvělé tě vidět. (Rád tě vidím.)

Neslušné zkratky

A jak to už v každém jazyce chodí, není slušného jazyka bez vulgarit. Výjimkou není ani tvorba akronymů.

 • BFU – bloody fucking user ­ – běžný Franta uživatel (řečeno velmi mírně), zas*aný blbý uživatel
 • UB – you bastard – ty bastarde (zmetku)
 • WTF – What(’s) The Fuck? – Co to, sakra (ku*va), má být?

Formálnější zkratky

Užití akronymů vede v hovorovém jazyce, ale některé zkratky se využívají i v méně formálních pracovních e-mailech.

 • ASAP – as soon as possible – co nejdříve
 • FYI – for your information – pro tvou (vaši) informaci
 • IMHO – in my humble opinion – dle mého skromného názoru
 • LMK – let me know – dej(te) mi vědět
 • OOF – out of office – (jsem) mimo kancelář
 • WFH – work from home – pracuji z domu (práce z domu)