Klobucký Zkamenělý pastýř už není žádný mladík

Zkamenělý pastýř - horní část. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Osamělé kamenné monolity jsou mlčenliví svědkové dávných časů a čas je ovlivnil spíše nepatrně. Kdo a kdy tyto zajímavě tvarované kameny vztyčil a proč? Byly snad součástí megalitických svatyní, energetickými zářiči či něčím úplně jiným? Se svým tajemstvím stojí nadále v polích a u cest…

Největší u nás

Zřejmě nejslavnějším, ale rozhodně největším, je Zkamenělý pastýř, kterému se říká i Kamenný muž. K vidění je na Slánsku, poblíž obce Klobuky. Zhruba pětitunový kámen z pískovce je velmi starý, hornina, z níž je postaven, vznikla zhruba před 315 miliony let. Jeho nadzemní část měří na výšku tři a půl metru, podzemní měří 70 centimetrů a jeho šířka se pohybuje kolem jednoho metru.

Jeho tvar připomíná místním shrbeného pastýře, jiným lidem zase obří falus. Podle místních pověstí ho kdysi obklopovalo několik menších kamenů, kterým se říkalo ovečky. Pochopitelně se většina místních legend točí kolem kamene.

Pověsti

Jedna z nich vypráví, že zlá zemanka, která ovládala černou magii, zaklela jednoho pastýře. Povídá se také, že vždy, když se rozezní zvony v Klobucích, udělá kámen krok vpřed, a to směrem ke kostelní věži – když k ní jednou dojde, bude konec světa. Existuje i jiná verze – kámen se prý ke klobuckému kostelu každý rok přiblíží o krůček velký jako špendlíková hlavička.

Je možné, že by se v těchto pověstech odráželo něco z prastarých mlhavých vzpomínek na pravý účel kamene? Mohl totiž také sloužit k tomu, že jeho stín, postupně dopadající na menší kameny, které měly být rozmístěné kolem, měřil čas.

Zdejší lidé mají „svůj“ kámen ve velké úctě, proto když byl v roce 1852 podemlet deštěm a povalen vichřicí, znova jej vztyčili.

Menhir?

Některým badatelům nedá spát skutečnost, že by Zkamenělý pastýř nemusel být jen vztyčeným kamenem ve smyslu milníku, měřiče času a podobně, ale jedním z mála českých menhirů. V bretonštině je slovo men výrazem pro kámen a hir znamená dlouhý. Odborníci soudí, že kamenné monolity nebo dokonce jejich seskupení byly středobodem dávných mysterií. Mohly též sloužit jako observatoře – z jakého důvodu si totiž dali dávní předkové tak neuvěřitelnou práci, aby je postavili?

Je tedy dále otázkou, jestli byl Zkamenělý pastýř třeba součástí posvátného okrsku vybudovaného Kelty nebo jestli Keltové ke svým obřadům využili dávné kultovní místo. Některými autor je spojován s keltským svátkem letního slunovratu, kdy prý pulzuje a obklopuje jej šedofialová aura. Byla provedena měření, která ukázala, že magnetické pole kolem menhiru se hýbe – to je z vědeckého hlediska ale nemyslitelné. Věděli snad předkové místních lidí o této podivuhodné okolnosti a odráží se v ní tedy pověsti o krocích, které kámen vykonává?  Podle milovníků tajemna má navíc vyzařovat mimořádnou sílu podporující plodnost.

A tak záleží pouze na vás, ke které variantě se přikloníte.