Termín pro podání přihlášek na střední školy prodloužen – systém je otevřen až do dnešní půlnoci

Zdroj: Pexels/RDNE Stock project

ČESKO – Ohledně podávání elektronických přihlášek na střední školy byl poměrně velký poprask. A to i proto, že systém označovaný jako DiPSy nebyl spuštěn včas a stíhaly jej výpadky. I proto se nakonec ministr školství Mikuláš Bek (STAN) rozhodl, že deadline podání o jeden den posune. Přihlášky lze tedy podávat ještě do dnešní půlnoci – a jak aktuální data ukazují, možnosti přihlásit se elektronicky využila drtivá většina uchazečů o středoškolské studium.

Prodloužení zajistí všem větší komfort

Oznámení o prodloužení termínu, do kdy je přihlášky možné podávat, přišlo až včera v poledne, tedy původně poslední den, který mělo být možné k podání přihlášky využít. Apel na prodloužení termínu se přitom ozýval i z řad zástupců koalice již od chvíle spuštění celého systému. Ministr Bek ale svůj krok tzv. na poslední chvíli vysvětlil obavou z možných kybernetických útoků. „Myslím, že takto na poslední chvíli je to správné. Kdybychom to řekli dopředu, poskytli bychom více času útočníkům, aby se připravili. To by bylo krajně nerozumné,“ uvedl. A je pravdou, že možnost kyberútoku na celý systém právě v posledním dni byla hojně diskutována.

Samotné rozhodnutí o prodloužení termínu podávání přihlášek pak padlo z řady důvodů. „Bylo tu zpoždění na počátku, je tu také několik výpadků, které např. nebyly způsobeny na straně DiPSy, ale vznikly kvůli propojení s řadou dalších informačních systémů státu. Hlavně bychom ale chtěli, aby ten závěr podávání přihlášek byl pro rodiče co nejméně stresující,“ zdůvodnil svůj krok Bek. Dle jeho slov pak 24hodinové prodloužení povede k tomu, že všichni budou zažívat méně stresu a závěr bude pro uživatele komfortnější. Prodloužení o jeden den je přitom kompromisním řešením, jelikož ředitelé také potřebují čas na zpracování přihlášek, odstranění chyb a k jednání s rodiči apod.  Vše musí zvládnout do konce měsíce.

Počty e-přihlášek předčily všechna očekávání

Jak ukazují data CERMATu, přihlášku elektronickou formou podalo přes 90 % všech uchazečů. Celkem bylo podáno 142 tisíc přihlášek, z toho 130 tisíc má elektronickou formu. Dalších 15,5 tisíce jsou přihlášky hybridní a pouze 12 tisíc uchazečů přihlášku podalo papírově. Právě nízký počet papírových přihlášek znamená velkou úlevu v administrativě na středních školách. Elektronický systém pak hodnotí kladně i ředitelé škol. „My jako Asociace jsme po digitalizaci přijímacího řízení volali dlouho, papírové přihlášky byly velký anachronismus. Problém nyní je, že jednotlivé funkcionality nám průběžně nabíhají, ale věřím, že to již příští rok bude vše zaběhnuté,“ potvrdila tak Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR.

Kolika lidem prodloužení termínu podávání přihlášek o den pomůže, to nikdo odhadnout nedokáže. „Fakt je, že Češi jsou zvyklí podávat vše na poslední chvíli. My jsme to viděli i teď v posledních dnech,“ potvrdila Schejbalová. Celorepublikově pak za poslední dny v systému přibylo cca 7-8 tisíc přihlášek. Možnost prodloužení ale pravděpodobně využijí již jen desítky, maximálně stovky uchazečů. Schejbalová také dodala, že i když ředitelé přijdou o jeden den určený ke zpracování obdržených dat, vzhledem k tomu, že papírových přihlášek je minimum, nemělo by to znamenat žádné komplikace.