Autoškoly získají cvičiště pro nové řidiče

MLADÁ BOLESLAV – Středočeský kraj plánuje postavit v Mladé Boleslavi nové multifunkční dopravní cvičiště. Mělo by sloužit zejména kvalitnímu výcviku žadatelů o řidičský průkaz a také jako moderní dětské dopravní hřiště. Krajští radní připravili Memorandum o spolupráci s dalšími subjekty, které by se do příprav zapojily.

Cvičiště by mělo vzniknout na pozemcích Středočeského kraje, které jsou součástí areálu krajské SOŠ a SOU Mladá Boleslav. Škola by ho měla také provozovat. Do projektu by se měly zapojit statutární město Mladá Boleslav, Nadační fond Škoda Auto, Platforma VIZE 0 a Asociace autoškol České republiky. „Multifunkční dopravní cvičiště je unikátní projekt, který příkladným propojením subjektů soukromé a veřejné sféry má ambici stát se modelem pro obdobné řešení pro jiná města na celorepublikové úrovni. Účelem memoranda je deklarovat vážný zájem všech zúčastněných stran o spolupráci na projektu a stanovit základní obrysy spolupráce,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Projekt byl akcelerován na základě studie proveditelnosti, kterou objednal Nadační fond Škoda Auto s podporou dalších partnerů. Konečná výše finanční spoluúčasti bude upravena v následných dílčích smlouvách mezi jednotlivými stranami na základě konečných nákladů na realizaci projektu vzešlých ze zadané veřejné zakázky, jejímž zadavatelem bude Středočeský kraj. Předpokládané náklady dosahují zhruba 25 milionů korun.