Děti ve školách čelí řadě problémů, psychologů je ale nedostatek. Co na to ministerstvo?

Zdroj: Pexels/Gustavo Fring

ČESKO – Novela školského zákona je na stole, a tak není divu, že se do centra zájmu dostalo i téma psychických problémů dětí. Ty totiž stále častěji potřebují odbornou pomoc, kterou jim může poskytnout i školní psycholog. Ovšem právě školních psychologů je – stejně jako psychologů pro děti obecně – v Česku nedostatek. Ačkoliv jeden z návrhů pracoval s možností snížit kvalifikační požadavky, tento plán nakonec spadl pod stůl. Bude mít tedy situace řešení?

Potřebujeme více psychologů pro děti

Více psychologů, kteří by působili ve školách, by dle odborníků dětem rozhodně pomohlo. I proto se tématem zabýval i jeden z návrhů připravované novely školského zákona. Ministerstvo školství se zabývalo i návrhem na snížení kvalifikace na školního psychologa. To by v praxi znamenalo, že by již nebylo třeba vzdělání v magisterském stupni, ale dostačující by bylo získání bakalářského titulu v oboru. S tím se ale profesní organizace neztotožnily. Podle jejich zástupců by to dětem spíš ublížilo, než pomohlo, jelikož absolventi bakalářského stupně disponují v podstatě jen teoretickými znalostmi a pro praxi nejsou dostatečně vybaveni.

„Psychologové řeší náročné situace, sebevražedné tendence, sebepoškozování. V takových případech je třeba mít profesní kompetence a zároveň je potřebná i osobností zralost,“ vysvětlila v dané souvislosti Irena Smetáčková, vedoucí katedry psychologie PedF UK. V aktuálním návrhu novely školského zákona tedy možnost působit na postu školního psychologa jen s bakalářským vzděláním zahrnuta není. Dle ministerstva školství však v budoucnu další debata na toto téma není vyloučena.

Problémů přibývá, prevence schází

To, co dříve rozhodně nebylo obvyklé, se dnes stává běžnou praxí: k psychologům dochází více dětí a řeší také závažnější témata. Mnoho dětí je již také medikováno a k psychologovi či psychiatrovi dochází pravidelně. Faktem je, že dnešní mladí lidé čelí řadě nových výzev a problémů – a jsou také vystaveni novým pokušením a závislostem a ohrožují je nové negativní vlivy. I kvůli nedostatku dětských psychologů tak rodičům nezbývá, než se s psychickými potížemi dětí začít obracet na pediatry.

Přitom se ukazuje, že řadě problémů by bylo možné předcházet účinnou prevencí. Její dopady jsou velmi dobré, což ostatně dokazují i průběžné zkušenosti specialistů i závěry výzkumů. Ačkoliv tedy zatím nebudou sníženy kvalifikační požadavky na výkon profese školního psychologa, ministerstvo školství alespoň plánuje změny v systému financování. To by mělo podpořit rozvoj školních týmů zahrnujících i školní psychology.

Co vše dělají školní psychologové?

Náplň práce školních psychologů je poměrně pestrá, soustředí se v základu na několik základních oblastí. První z nich je diagnostika, kdy je cílem např. zjišťování možných poruch učení, ale naopak i výrazného nadání, dále se zaměřují na výukové a výchovné problémy a atmosféru ve škole. Dále školní psychologové radí žákům s osobními problémy, poskytují krizovou intervenci nejen dětem, ale i pedagogům a rodičům. Do jejich náplně práce patří i kariérní poradenství a podpora spolupráce mezi třídou a učitelem. V neposlední řadě nabízí i metodickou pomoc učitelům.