Kolik zaplatíte za opožděné daňové přiznání nebo pozdní platbu daně. Kdy se sankce promíjejí

Foto: Rýdlová J.

S blížícím se koncem března se také blíží termín pro podání daňového přiznání z příjmu v papírové podobě. Pokud zvolíte elektronickou možnost podání, pak máte měsíc navíc. Kromě podání daňového přiznání vás čeká ještě jedna maličkost, a to zaplacení samotné daně. Co se stane, pokud termín nestihnete a přiznání k dani podáte později? A co se stane, když se zpozdíte se zaplacením daně samotné? Vězte, že stát nebude čekat zadarmo.

Malé zpoždění se promíjí

Termín papírového podání přiznání daně z příjmu je letos úterý 2. dubna, zatímco pro elektronické podání máte letos čas až do úterý 2. května. Nejzazším termínem je pondělí 1. července 2024, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo fyzická osoba má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Když přiznání nedodáte

Pokud je vaše zpoždění do 5 pracovních dnů, bude tolerováno. Jestliže však dodáte daňové přiznání se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, budete muset zaplatit následující pokutu:

  • 0,05 % za každý další den prodlení z vyměřené daně (nejvýše však 5 % vyměřené daně),
  • 0,01 % za každý další den prodlení z daňové ztráty (nejvýše však 5 % daňové ztráty).

Maximum, které po vás může finanční úřad chtít, je částka 300 000 Kč. Pokud však pokuta za pozdní předložení přiznání činí méně než 1 000 Kč, finanční úřad vám ji nepředepíše, a vy vyváznete bez újmy.

Když se s přiznáním zpozdíte o měsíc

Pokud stihnete daňové přiznání podat do 30 dnů od oficiálního termínu, výše vaší pokuty bude pouze poloviční. Podrobnosti najdete v § 250 daňového řádu.

Když zaplatíte pozdě daň

Ve výše uvedených termínech je potřeba nejen doložit daňové přiznání, ale rovněž uhradit vypočtenou daň. Pokud se zpozdíte s platbou daně o tři dny, stát k vám bude benevolentní, a nic se vám nestane.

Kolik zaplatíte za prodlení

Od čtvrtého dne zpoždění vám však již nabíhá úrok z prodlení, jehož výše závisí na aktuální repo sazbě ČNB. Toto opatření stanoví konkrétně § 252 odst. 2 písm. a) daňového řádu:

Úrok z prodlení vzniká od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby, …“

Rozhodným dnem je datum, kdy je vámi zaslaná částka připsána na účet finančního úřadu.

Kdy se promíjí úrok z prodlení

Dle § 251a se úrok z prodlení nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li celkově u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč. Pokud vám byl vyměřen úrok z prodlení tisíc korun a méně, máte štěstí. Nebudete tedy muset nic platit.

Pro úplnost dodejme, že finanční úřad vás, jakmile zjistí vaše pochybení, vyzve, abyste svou chybu napravili.