Co dělat, když pacient již nezvládne samostatně docházet k lékaři

Pokud jste to nezažili, buďte rádi. Ti, kteří to zažívají pravidelně, vědí, o jak komplikovanou situaci se jedná. Jestliže pacient není schopen samostatné chůze, je potřeba doprovod a často také vozíček. Nemusí se však nutně jednat pouze o seniory ve vysokém věku. Na vozíčku se mohou ocitnout i relativně mladí lidé, např. v důsledku mozkové příhody, roztroušené sklerózy nebo úrazu. Všichni potřebují pravidelnou lékařskou péči, mnohdy dosti intenzivní. Samozřejmě nejjednodušší je, pokud se v rodině najde někdo, kdo pacienta odveze k lékaři autem. A právě to je problém. Jednou za čas se to zvládnout dá. Ale pokud se máte jako doprovod uvolňovat z práce každý týden, po čase zjistíte, že to přestává být únosné. Vám začnou docházet fyzické i psychické síly a zaměstnavateli trpělivost. Má lékař povinnost přijet za takovým pacientem domů? Ochota lékařů zpravidla nebývá velká. Jako důvod uvádějí časovou náročnost a údajně nízké úhrady ze strany zdravotních pojišťoven.

Praktik a návštěvní služba

Povinnost navštívit své pacienty doma je stanovená zákonem pro praktické lékaře pro dospělé a dále také pro praktické lékaře pro děti a dorost. Tento problém upravuje zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to konkrétně v § 7 odst. 3, který výslovně uvádí: „Součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je vždy návštěvní služba.“ Podmínkou poskytnutí zdravotní péče v domácím prostředí pacienta je ovšem skutečnost, že není zapotřebí speciálních vyšetření, které praktik na návštěvě není schopen provést, např. ultrazvuk, rentgen.

Podání stížnosti

Pokud lékař odmítá bez závažného důvodu zajistit svému registrovanému pacientovi návštěvní službu (či jinak porušuje své povinnosti), je možné stěžovat si u poskytovatele zdravotních služeb (např. ředitel nemocnice), na krajském úřadě, České lékařské komoře či zdravotní pojišťovně.

Převoz sanitkou

Druhou možností je domluvit se s lékařem na tom, že pacientovi vystaví příkaz ke zdravotnímu transportu (tj. převozovou sanitku), jestliže zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu k lékaři běžným způsobem. Nicméně po vyšetření musí pacient často čekat ve vestibulu zdravotnického zařízení na ostatní pacienty k převozu. Při čekání může prochladnout nebo mít potřebu odskočit si na WC, avšak bez asistence to nezvládne. Pro nemohoucí pacienty je tento převoz často velmi stresující.

Návštěva specialisty

Zákon zmiňuje pouze praktické lékaře, nikoli lékaře odborné, což je u nepohyblivých pacientů velký problém. Je pochopitelné, že zubař v domácím prostředí pacienta bude bez zubařského křesla jen obtížně ošetřovat, zatímco u kožního lékaře tato představa možná je. Někteří odborní lékaři návštěvu u pacienta nabízejí, avšak dle svého aktuálního sazebníku.

Dle přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb. může návštěvu lékaře u pacienta vykázat zdravotní pojišťovně také specializovaný lékař, ale pouze na základě žádanky vystavené praktickým lékařem pacienta.

Návštěvní služba vs. záchranka

V urgentních případech, kdy dojde k náhlému závažnému zhoršení zdravotního stavu nebo závažnému úrazu není vhodné dožadovat se návštěvní služby praktického lékaře, ale je na místě volat zdravotnickou záchrannou službu.