Jak se zachovat při vážné dopravní nehodě. Na co ve stresu nezapomenout

ilustrační foto (zdroj Novinykraje.cz / foto Tomáš Branda)

Chvíle nepozornosti, špatné počasí nebo chyba za volantem, ať už vlastní či jiného řidiče, a nehoda je na světě. I tehdy pokud jde jen o malé ťuknutí nebo nějaký ten škrábanec bez dalších následků, je o starosti postaráno. O to náročnější je situace, když dojde k vážné nehodě – zdemolované auto, zranění. Jak se racionálně zachovat?

Každý den umírá minimálně jeden člověk

V r. 2023 policie vyšetřovala téměř 95 000 dopravních nehod. Usmrceno bylo přibližně 460 osob, těžce zraněných bylo 1 750, lehce zraněných 23 400 a celková škoda 7,7 miliard Kč. To znamená, že denně došlo průměrně k 260 nehodám, při nichž zemřeli 1 až 2 lidé, 5 osob bylo zraněno těžce a 64 osob lehce. Každý den vznikla průměrně hmotná škoda za 21 milionu Kč.

Pravidla pro účastníka vážné dopravní nehody

  • Vypněte motor, vytáhněte klíče ze zapalování, oblékněte si reflexní vestu, opusťte havarované auto a pomozte také ostatním. Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem. Pokud došlo ke zranění osob, volejte linku 155 a dle pokynů poskytněte první pomoc.
  • Kontaktujte policii zejména, pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob, ke škodě přesahující 100 000 Kč na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí), dále k poškození silnice, dopravní značky, svodidel, majetku třetí osoby (dům u cesty) atd. Policii také kontaktujte, jestliže máte auto na leasing, firemní auto nebo auto z půjčovny.
  • S autem ideálně nehýbejte, ani neodstraňujte jeho odpadlé části. Vše pečlivě zdokumentujte, vyfoťte, včetně všech škod i zranění.
  • Vyměňte si vzájemně základní údaje z ŘP, osvědčení o registraci vozidla a tzv. zelené karty pojištění. Zajistěte si případné svědky. Pokud je další účastník cizím státním příslušníkem, buďte o to více obezřetní. Nejlépe se s ním domluvte na vyfocení jeho dokladů.
  • Policii sdělte svou verzi nehody. Pokud si nejste jisti, jestli jste byli zraněni, uveďte to také. Některé zdravotní důsledky nehody, včetně posttraumatického šoku, se mohou projevit až následně. Z právního hlediska odborníci nedoporučují předjímat svou vinu (abyste si zbytečně nepřitížili). Uveďte všechny skutečnosti, odpovídejte na dotazy policie. Rozhodnutí o míře zavinění má být předmětem dalšího šetření.
  • Pečlivě si přečtěte policejní protokol a, pokud s ním nesouhlasíte, uveďte do něj své výhrady. Nedostanete ho však ihned, ale až ve správním řízení. Policie vám může na místě vydat potvrzení o účasti na dopravní nehodě.
  • Sledujte vyšetřování nehody. V případě komplikované nehody, např. s rozpory ve svědectví nebo nehody vyšetřované jako trestný čin, si veďte vlastní dokumentaci o nehodě. Zakládejte si kopie všech důležitých materiálů, včetně lékařských zpráv souvisejících s vaším zraněním utrpěným při nehodě. Dále evidujte své výdaje související s nehodou a jejími následky (včetně ušlé mzdy/zisku v důsledku pracovní neschopnosti).
  • Jako poškozený se můžete domáhat náhrady hmotné škody, újmy na zdraví a náhrady ušlého mzdy nebo zisku. Jedná se o složité věci, proto je mnohdy potřeba využít služeb advokáta nebo alespoň různých občanských sdružení či poradenských center.