Jídlo, pití a žvýkačky za volantem mohou být časovanou pumou

Foto: Rýdlová J.

Říká se, že žvýkat za volantem je zdravé, protože žvýkání pomáhá udržet pozornost. Navíc žvýkačka, podobně jako bonbón, potlačí pocit žízně a dodá svěží dech. To platí za předpokladu, že vše probíhá, jak má. V případě, kdy by ovšem došlo například k nárazu, cokoli v ústech navíc se může změnit ve smrtící zbraň – žvýkačka, bonbón nebo sousto jídla. Řidiči může zaskočit, a hrozí reálné riziko udušení se. Podobné riziko hrozí samozřejmě i cestujícím, jenže selhání řidiče je o to horší, že ohrozí všechny osoby ve vozidle.

Proč se dusíme

Laicky řečeno, v krku máme dvě trubičky – jícen a průdušnici. Jícnem má procházet potrava a průdušnicí vzduch. Pokud se však do průdušnice dostane nějaká překážka (např. právě v podobě jídla), jedná se o život ohrožující problém. Při závažném dušení, kdy se tělu nedostane žádný kyslík, je otázkou pouze několika desítek vteřin, než člověk ztratí vědomí, přičemž pak velmi rychle následuje zástava srdce.

Pokud řidiči přeje štěstí a to, co mu zaskočilo, úspěšně vykašle, není zpravidla během kašlání a snahy popadnout dech schopen věnovat se plně řízení, a může tedy dojít k nehodě také.

Úmrtí udušením nejsou výjimkou

K tomu, aby člověku zaskočilo, ostatně může dojít při troše smůly úplně normálně, nemusí se jednat jen o důsledek nárazu za volantem. Před dvěma lety zaskočilo sousto přímo v restauraci před zraky lidí fotbalistovi Jakubovi Malinovi, který na následky dušení zemřel. Zaskočení sousta se stalo také osudné Karlu Saudkovi, který na jeho následky strávil devět let ve vegetativním stavu.

Co říká na jídlo za volantem zákon

Jíst a pít za volantem, podobně jako kouřit, je problematické i z toho důvodu, že odvádí pozornost. Na otevření víčka od láhve nebo vybalení svačiny je potřeba se alespoň trochu soustředit. Jenže někdy stačí jediný pohled stranou a řidič může přehlédnout třeba chodce. Nemluvě o tom, že masný flek na košili nebo rozlitá káva v klíně řidičově soustředění se na provoz rozhodně nepřidá.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jídlo či pití za volantem nezakazuje, tedy co se týká klasických řidičů. Řidiči vozidel s právem přednosti v jízdě (např.  policisté, hasiči, sanitky) či někteří profesionální řidiči (např. řidiči autobusů, tramvají) za volantem nesmí jíst, pít ani kouřit přímo ze zákona. Na druhou stranu však uvedený zákon také říká, že řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu. Takže pokud by vyšlo najevo, že řidič např. nevyjel na zelenou, protože si rozbaloval svačinu nebo ji lovil někde pod plynovým pedálem, pak by tato skutečnost určitě šla k jeho tíži. Nemluvě o žhavém nedopalku cigarety, který řidiči-kuřákovi nedopatřením upadne a on jej v průběhu jízdy začne hledat.

Jistě ale nejde jen o to, co říká zákon. Určitě je v zájmu vlastního bezpečí i bezpečí spolucestujících lepší obětovat pár minut času a dopřát si krátkou zastávku na jídlo nebo cigaretu a zbytečně neriskovat.