Se sháněním těžce dostupných léků pomůže mobilní aplikace – na mapě vyznačí, kde jsou na skladě

Zdroj: Pexels/Anna Shvets

ČESKO – Nedostatek určitých léků, výpadky v jejich dodávkách, tyto problémy se v posledních letech staly součástí života v Česku. Sehnat některé nedostatkové přípravky bylo v kritických obdobích prakticky nemožné a řada zoufalých pacientů (nezřídka se jednalo o rodiče nemocných dětí, jelikož nebyly dostupné právě přípravky pro děti) objížděla lékárny po celé republice (a v některých případech i v blízkém zahraničí). To by ale mohla změnit mobilní aplikace e-recept…

Najdi si svůj (nedostatkový) lék!

Počínaje červnem by se mohla situace pacientů, ale vlastně i lékárníků, do jisté míry zlepšit. V platnost totiž vstoupilo nařízení, že lékárníci musejí průběžně státu posílat data o lécích, které mají naskladněné. Konkrétně se nařízení týká léků na předpis, které jsou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) označeny jako léky s omezenou dostupností, resp. SÚKL u nich zaznamená výpadek a je obtížné je nahradit. Aktuálně se jedná např. o inhalátor proti akutním zánětům dýchacích cest Ventolin, který na českém trhu schází od dubna (a ministerstvo zdravotnictví již jedná o možnostech jeho náhrady), ale také o léky na ADHS nebo vysoký krevní tlak.

Léky, které SÚKL z hlediska dodávek, potažmo dostupnosti, označí za problematické, pak budou v aplikaci přibývat postupně dle situace. Změny vítají sami lékárníci, data se totiž přenášejí automaticky a opatření nevyžaduje žádnou administrativu navíc. Pacienti shánějící těžce dostupné léky jednoduše v aplikaci uvidí na mapě republiky lékárny, kde je lék ještě dostupný (a nebudou muset lékárny např. obvolávat, což standardně zdržuje provoz). Aplikace je průběžně aktualizovaná, resp. pracuje vždy s daty k předchozímu dni – lék se sice následně může vyprodat, ale v ranních hodinách obvykle nahlášené stavy zásob platí.

Další bič na lékárny?

V červnu ale vstoupila v platnost také další opatření, která mají pomoci zajistit dostatek léků. Výrobci je mají tedy mají dodávat ještě dva měsíce poté, co nahlásí výpadek. V případě nedostatkových přípravků budou také distributor a lékárny muset povinně hlásit své zásoby. SÚKL pravidelně kontroluje i naskladněné zboží vzhledem k dodacím listům od distributorů. Kontroluje i sklad – a jsou-li zachyceny nesrovnalosti, může být provozovatel lékárny pokutován kvůli špatnému vedení evidence – to stanovuje chystaná novela zákona o zdravotnických prostředcích a léčivech. A zatímco doposud činila v takových případech maximální výše pokuty dva miliony korun, nyní se může zvýšit na desetinásobek.

Plánovaná změna má odradit od nelegálních reexportů, což v principu chápou i zástupci České lékárnické komory. Obávají se ale případných vyšších postihů za menší pochybení. „Může to znamenat i to, že se zvedne ta spodní hranice, takže za stejná provinění budou vyšší tresty. To může být pro subjekty jednající v dobré víře zásadní problém,“ shrnul prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Podle SÚKL ale vždy tresty odpovídají prohřeškům a na jejich určení je zaveden systémový mechanismus.

Ať tak, či onak, s výpadky léků je třeba začít běžně počítat. Nyní by tuto situaci měli zohlednit také ti, co se chystají na letní dovolené. Dlouhodobě na českém trhu totiž schází také příslušné přípravky proti průjmům.