Peníze, které nikdo nechce. Rekordní přeplatky na silniční dani nebudou na své majitele čekat věčně

Ilustrační foto

Finanční správa zaznamenává hromadící se přeplatky na silniční dani. Týkají se nejen současných, ale také bývalých poplatníků této daně. Přesto, že finanční úřady vyzývají poplatníky, aby si zkontrolovali, zdali se přeplatky netýkají právě jich, stále zbývá velké množství peněz, o které se nikdo nepřihlásil. Není to právě váš případ?

Přeplatky na silniční dani u nás letos dosahují nebývale vysokých hodnot. Například jen Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj nedávno evidoval přeplatek ve výši 134 milionů korun. Úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci vratitelného přeplatku na dani silniční a nabízí součinnost. Poplatníkům bylo napříč Moravskoslezským krajem rozesláno přes 23 000 SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo kontaktováním finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů, kterým finanční úřad vrátil  více než 7 milionů korun.

Proč se přeplatky nahromadily

Od 1. ledna letošního roku došlo novelou zákona o dani silniční ke zrušení záloh. Novela zrušila zálohy u všech poplatníků silniční daně, kteří budou podávat přiznání k této dani za zdaňovací období roku 2022 nebo za jeho část. Zároveň došlo k výraznému snížení počtu osob, které jsou povinny tuto daň hradit. Zdaleka ne všichni však změnu zákona zaregistrovali (což není v rámci neustálých legislativních změn nic těžkého) a zálohy uhradili i nadále. Některé přeplatky také vznikly již v letech minulých nebo dokonce i u bývalých poplatníků.

Kdy přeplatky propadnou

Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí nejprve obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Jak získat svůj přeplatek

„Přeplatky na dani silniční mohou být vráceny na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u místně příslušného správce daně. Nelze ale zažádat prostřednictvím obyčejného e-mailu,“ upřesňuje dle tiskové zprávy zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

Informaci o existenci přeplatku je možné zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, popřípadě u místně příslušného správce daně.

Zažádejte online

Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Podání je možné učinit také písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, anebo ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat pouze datovou zprávou:

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  3. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  4. prostřednictvím daňové informační schránky.

Na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní.