Video: Dědictví zavazuje: krajská cena za péči o památky chce přilákat co nejvíce účastníků

ilustrační foto

KRÁLOVÉHRADECKO – Nadšenci, kteří se svým úsilím, vytrvalostí, dovedností a dřinou snaží o záchranu památek budou již potřetí oceněni Královéhradeckým krajem. Cena udílená za příkladnou péči o památky na území regionu se nově jmenuje Hereditas obligat (v překladu: Dědictví zavazuje).

Kraj chce jejím prostřednictvím ještě více upozornit a zviditelnit výjimečné příběhy lidí, kteří se do záchrany často zapomenutých nebo zanedbaných památek nezištně pouštějí. Navíc vítěz každé kategorie získá k ocenění 50 tisíc korun.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Ve dvou předešlých ročnících udílení této ceny jsme se setkali s výjimečnými příběhy lidí a památek, které stojí za to vyprávět dál. Nyní jsme především značku této ceny, která upozorňuje na závaznost dědictví našich předků, upravili. Měla by být nyní lépe zapamatovatelná a jednodušší,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, do jejíž gesce péče o památky patří.

Cenu Hereditas obligat mohou lidé či organizace získat ve čtyřech kategoriích:

  • stavební obnova chráněné stavby (prohlášené památky)
  • restaurování movité či nemovité památky
  • záchrana neprohlášené památky
  • popularizace památkové péče

Dosud kraj udělil tuto památkářskou cenu například za obnovu krkonošské roubenky ve Velké Úpě, záchranu kapličky v Novém Městě nad Metují či za restaurování nástěnných maleb v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace.

Nominace na udělení ceny lze podávat vždy od 1. ledna do konce února příslušného roku, a to buď písemně na adresu sídla Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové) na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy pamatky@kr-kralovehradecky.cz.