Přivýdělky. U koho podepsat Prohlášení poplatníka? A přiznat v příjmech bokovku?

Foto: Rýdlová J.

Zdražování a zvyšující se životní náklady nutí mnohé přibrat si k zaměstnání přivýdělek. V lednu zpravidla většina zaměstnanců čelí otázce účetního oddělení, zdali budou u svého zaměstnavatele podepisovat Prohlášení poplatníka. Zatímco pro zběhlou účetní se jedná o banální pojem, většina laiků vůbec netuší, o co jde. Navíc, když mají zaměstnavatelů více. Špatnou odpovědí se však mohou připravit o peníze nebo si dokonce přivodit problémy s finančním úřadem.

K čemu prohlášení slouží

Jak jsme již psali v minulém článku, jestliže jste zaměstnanec (tedy nepodnikáte) a máte jeden klasický pracovní poměr, pak toto Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (zkráceně Prohlášení poplatníka) podepisujete u svého zaměstnavatele. Podpis tohoto prohlášení je pro vás velmi užitečná věc, díky které můžete výrazně ušetřit. Tímto formulářem totiž prohlašujete, že uplatňujete zákonné slevy na dani. Pro ilustraci uveďme některé z nich a jejich přibližné hodnoty za r. 2022:

  • sleva na poplatníka daně přes 30 000 Kč,
  • sleva  na první dítě přes 15 000 Kč, na druhé dítě přes 22 000 Kč,
  • sleva  na studenta přes 4 000 Kč,
  • sleva na invaliditu I. a II. stupně cca 2 500 Kč.

Formulář a přivýdělek

Uplatnění slev má však svá pravidla. Můžete je uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Nesmí dojít k tomu, že byste daňové zvýhodnění uplatňovali na sebe vícekrát, tedy v hlavním zaměstnání a zároveň na brigádách. Toto by bylo zásadní porušení zákona a finanční úřad by na to patrně velmi rychle přišel. Pokud si tedy k hlavnímu zaměstnání seženete nějaký přivýdělek, je třeba učinit jasno, u koho formulář podepíšete

Přivýdělek na dohodu

Lidé si nejčastěji přivydělávají formou DPP (dohody o provedení práce), protože do příjmu do 10 000 Kč měsíčně neodvádíte sociální ani zdravotní pojištění. V tomto případě je zpravidla nejjednodušší Prohlášení i nadále podepisovat u svého hlavního zaměstnavatele. Vedlejší zaměstnavatel vám pak váš příjem zdaní 15% srážkovou daní a už se o nic nestará. Pokud se však rozhodnete provést změnu a Prohlášení podepsat u vedlejšího zaměstnavatele, musíte svého hlavního zaměstnavatele o této změně informovat.

Přivydělat si můžete také na DPČ (dohodu o pracovní činnosti). Tento případ je však méně častý, protože je zde mnohem nižší limit pro odvody zdravotního a sociálního pojištění. Pokud váš výdělek činí měsíčně 4 000 Kč a více, sociální a zdravotní pojištění musíte odvádět vy jako zaměstnanec a také váš zaměstnavatel.

Přiznat příjmy z brigády?

Tímto může vše skončit, ale nemusí. Pokud počátkem následujícího roku požádáte své  zaměstnavatele, vystaví vám tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech. V něm bude uvedeno, kolik jste si za daný rok vydělali hrubého a kolik vám bylo sraženo na dani. Následně vám může být sražená daň  částečně vrácena při podání daňového přiznání. Toto se vyplatí zejména tehdy, pokud máte celkově menší příjmy. Boční příjem totiž navýší váš daňový základ, díky čemuž využijete více uvedené daňové slevy a nezdanitelné základy daně (např. zaplacené úroky z úvěru, platby na penzijko). Vrácení přeplatku může činit i celé tisíce korun.

Pokud si nechcete přidělávat práci s daňovým přiznáním, pak se příjmy z přivýdělku zabývat nemusíte, a tudíž  Potvrzení o zdanitelných příjmech z brigády nevyužijete. Zákon neporušíte, pouze je pravděpodobné, že jste na dani zaplatili státu více, než bylo nezbytně nutné.