Jak děti učit o změně klimatu? S novou pomůckou pro učitele i rodiče přichází Člověk v tísni

Zdroj: Pexels

ČESKO – Klimatická změna je téma, které dnes doslova „hýbe světem“. Dopady globálního oteplování jsou nesporné – a sami je vlastně můžeme pozorovat v každodenním životě, extrémní výkyvy teplot, vlny enormních veder apod. jsou toho důkazem. Přesto školní osnovy problematiku klimatické změny víceméně obcházejí a zahrnují ji jen okrajově. To by se ale alespoň částečně mohlo změnit díky novému projektu neziskové organizace Člověk v tísni, která spustila informační webové stránky určené pedagogům. Čerpat informace z nich však mohou i zodpovědní rodiče.

Stávající rámcové vzdělávací plány výuku o změně klimatu prakticky neřeší, spíše jen okrajově. Témata jako klimatická změna jsou obsažena výhradně v přírodovědných předmětech a v průřezovém tématu environmentálních změn. V důsledku tedy zatím záleží jen a pouze na vedení škol, jak (a zda vůbec) téma začlení např. nejen do přírodovědných, ale i společenskovědních předmětů. Mnozí pedagogové pak sice o výuku o klimatu mají zájem, ale sami nemají adekvátní vědomosti a ani materiály – a právě jim má být nápomocen nový web ucimoklimatu.cz

„Začali jsme o tvorbě webu uvažovat v roce 2020. Setkávali jsme se s učiteli, kteří chtěli o tématu učit, a zjišťovali jsme jejich hlavní bariéry a potřeby. Jako hlavní potřeba se ukázala možnost mít důvěryhodný a pravidelně aktualizovaný zdroj informací a také materiálů, které by bylo možné použít přímo v hodinách, tedy při výuce,“ vysvětlila tak pro ČT Veronika Endrštová, koordinátorka a metodička projektu.  Dle jejích slov je web určen primárně učitelům, či dalším vzdělavatelům, a je na něm k dispozici celá řada materiálů – nabízí např. sadu tří desítek aktivit do hodin, různé hry (na základě dostupných podkladů lze např. simulovat ve škole klimatickou konferenci apod.), ale třeba i samotné výukové plány. Všechny podklady lze pak vyhledávat dle různých parametrů – témat, předmětů, ale i věku žáků.

Kdy se začít učit o klimatu?

Právě věk žáků se může zdát být určující – a mnohé by napadlo ptát se, kdy je vůbec vhodné děti s problematikou klimatické krize seznamovat. Jak vysvětlila Endrštová, adekvátně věku lze začít v podstatě od malička. „Již v případě dětí útlého věku je možné podporovat jejich vztah k přírodě. Co se týká seznamování dětí s většími dopady klimatických změn na náš život, doporučuje se začít kolem desátého roku věku,“ shrnula s tím, že je třeba dát pozor na to, aby na děti nebyla přenesena celá tíha situace. „Nabídněte dětem různá možná řešení a nechte je také uvědomit si, že ony samy mohou změnit něco ve svém blízkém okolí,“ doplnila.

Dle slov Endrštové však v Česku schází také vzdělávání dospělých v oblasti klimatických změn – a nezřídka jdou to právě děti, které s tímto tématem přicházejí domů a svých rodičů se na řadu věcí vyptávají. I oni tak mohou využít web jako cenný zdroj informací a se svými dětmi o problematice také diskutovat.