Dluží vám někdo nebo vy někomu? Jak je to s úroky z prodlení, když nejsou ve smlouvě

Foto: Rýdlová J.

Půjčíte někomu peníze nebo třeba pronajmete byt nebo garáž. A pak zjistíte, že dotyčný platí pozdě, sporadicky či vůbec. Pro tento případ se sjednávají ve smlouvě úroky z prodlení. Jenže co když o nich není ve smlouvě ani slovo? Situace však může být i obrácená. Jste to vy, kdo se s platbou opozdil. Může po vás druhá strana chtít peníze v podobě úroků, pokud o nich smlouva mlčí?

Když je úrok ve smlouvě

Úrok z prodlení začne „nabíhat“ v situaci, kdy dotyčná osoba nesplatí včas svůj závazek, resp. dluh. Pokud je úrok z prodlení sjednán ve smlouvě, pak se jedná o tzv. smluvní úrok z prodlení.

Když smlouva o úroku mlčí

Pokud úrok z prodlení není ve smlouvě sjednán, nezoufejte. (Tedy jste-li věřitel. Jste-li dlužník, pak jsou obavy na místě.) V daném případě může věřitel požadovat tzv. zákonný úrok z prodlení. Výše tohoto úroku stanoví nařízení vlády.

Jak vysoký úrok stanoví zákon

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Jeho výše se tedy mění v souvislosti s inflací. Neboli zjednodušeně:

Zákonný úrok z prodlení = 8 % + aktuální repo sazba ČNB

Tento úrok pak platí po celou dobu, kdy je dlužník v prodlení. Nemění se tedy.

Kolik zaplatíte nyní

Pro první čtvrtletí r. 2023 činí stále repo sazba 7 %. Po přičtení 8 % se dostáváme na hodnotu zákonného úroku z prodlení ve výši 15 % za rok, což je za poslední dobu rekordní výše.

Jak si spočítat úrok

Jedná se o součin dlužné částky a sazby úroku z prodlení vynásobený počtem dnů prodlení a vydělený počtem dní v roce.

Zní to složitě, ale je to jednoduché. Půjčili jste, dejme tomu, částku 50 000 Kč, která vám měla být vrácena 31. 12. 2023. Úrok z prodlení nebyl ve smlouvě sjednán. Dotyčný vám však částku vrátil až 31. 1. 2023. Úroky se počítají od prvního dne, kdy dlužník nedodržel datum splatnosti, až po den zaplacení, tj. 31 dní, tj.:

zákonný úrok z prodlení = (50 000 Kč x 0,15 x 31) / 365 = 637 Kč.

Měsíční zpoždění tedy stálo dlužníka 637 Kč navíc. Pokud by vám dlužil rok, pak by zaplatil na úrocích 7 500 Kč.

Zdroj:

Občanský zákoník § 1968–1974 v platném znění.