Nezapomeňte na poplatek ze psů. Termín se blíží. Kdo ho musí platit a v jaké výši

Zdroj: pxhere.com, free image

Pomalu, ale jistě se blíží konec března. Ostřílení majitelé psů vědí, že za své čtyřnohé miláčky musí každoročně zaplatit poplatek. Přesto se stává, že na tuto povinnost občas pozapomenou. Novopečení majitelé v návalu radosti a také nových povinností plynoucích z pořízení nejlepšího přítele člověka tuto informaci často ani nevstřebají. Pokud jste s platbou v prodlení delší dobu, může vás však čekat nepříjemné překvapení. Takže kdy, komu a kolik zaplatit za psa? Kdo je od poplatku osvobozen?

Kdo musí platit

Poplatek ze psů platí držitel psa za každého psa, kterého vlastní. Poplatková povinnost vzniká v den, kdy daný pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den nabytí psa staršího tří měsíců. Vlastnictví psa je nutné oznámit správci poplatku (tj. obci, městu) ve stanovené lhůtě, a to zpravidla do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Kdo je osvobozen od poplatku

Dle je od placení poplatku osvobozen držitel psa, který

  • je nevidomý;
  • je závislý na pomoci jiného člověka (dle zákona o sociálních službách);
  • je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
  • provádí výcvik psů určených k doprovodu uvedených osob;
  • provozuje útulek pro zvířata;
  • má dle zvláštních právních předpisů povinnost držet psa (např. myslivec).

Maximální výše poplatku

Zákon stanoví, že sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, tj. až 2 250 Kč. Úlevu má senior starší 65 let, tehdy poplatek může činit maximálně 200 Kč za kalendářní rok, přičemž pokud má psy dva či více, tak se sazba může opět zvýšit  až o 50 %. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Poplatky se různí

Zákon stanoví maximální hranici poplatku, ale jeho skutečnou výši si rozhodnou obce samy svou místní vyhláškou. Takže se může stát, že za stejného jezevčíka zaplatíte ve velkoměstě přes tisícovku, zato na vesnici jen pár stovek. Místní vyhlášky většinou rozlišují, jestli je pes chovaný v rodinném domě nebo v bytě, přičemž pes v bytě se prodraží.

Například místní poplatek ze psů v Českém Těšíně pro letošní rok činí orientačně 840 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 260 Kč za každého dalšího. V rodinném domě činí poplatek je 240 a 360 Kč. V Olomouci se jedná orientačně o1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytě, u druhého a dalšího psa pak 1 500 Kč. Obyvatelé rodinných domů a senioři starší 65 let platí pouze 200 Kč, u dalšího psa pak 300 Kč. Praha pro psy v bytech uplatňuje maximální hranici, tj. 1 500 Kč pro prvního a 2 500 Kč pro každého dalšího. Pro psy v rodinných domech mají některé části Prahy 600 Kč a za dalšího 900 Kč.

Pokud nezaplatíte včas

Hlídejte si, dokdy je poplatek ze psů splatný ve vaší obci. Zpravidla se jedná o konec března. Pokud nezaplatíte poplatek ze psa včas a ve správné výši, může vám být vyměřen platebním výměrem poplatek v trojnásobné výši. Jestliže jej neuhradíte, pak vám může hrozit vymáhání formou exekuce dle daňového řádu.

Zdroj: Zákon č. 565/1990 Sb., zákon České národní rady o místních poplatcích