2. duben – Světový den autismu. Není lehké být jiný. Poznejte a pochopte

Zdroj: pexels.com

Druhý duben je Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu. Tímto dnem bude také zahájena celorepubliková kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“Jejím smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu jak lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí, tak také jejich rodinám.

Když poznáš, tak i pochopíš

Motto X. ročníku kampaně: „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“ symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti až po moment, kdy jsme schopni jinakost lidí s autistickým spektrem poznat, pochopit a také přijmout.

Šíření osvěty hraje významnou roli

Téma kampaně – Průkaz osoby s PAS (poruchy autistického spektra) a Komunikační soubor (materiály usnadňující veřejnosti komunikaci s osobami s PAS) jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu.

Dokumenty vznikly s cílem změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své působnosti přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem. Pomáhají ke zlepšení vzájemného porozumění mezi většinovou společností a lidmi na spektru autismu. Zkušenosti z minulých let a současná situace ve světě jsou totiž frustrující pro všechny, zejména pak pro lidi s autismem a jejich blízké.

Šíření povědomí o podstatě autismu a výchozích pravidel přístupu k nim uložilo Usnesení vlády ČR 101 z roku 2016 dotčeným rezortům – Ministerstvu práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu zdravotnictví na základě Podnětu k řešení situace života osob s PAS a jejich rodin. Na webu vlády ČR je mimo jiné také k dispozici zmíněný Komunikační soubor.

Jak se zapojit do kampaně

Zúčastnit se kampaně můžete zveřejněním své fotografie v modrém nebo s modrým doplňkem, modrým nasvícením okna své kanceláře nebo budovy v místě Vašeho bydliště, vyjádřením podpory lidem na spektru prostřednictvím svých webových stránek nebo FB profilu, sdílením informací o kampani apod. Bude významným povzbuzením a uznáním všem, kdo s touto jinakostí žijí nebo se v životě s autismem setkávají denně v roli rodičů, sourozenců, prarodičů či těch, kteří jim pomáhají profesně.

Vaše konkrétní zapojení v rámci kampaně lze zveřejnit na FB „Česko svítí modře“ a webu Platformy Naděje pro Autismus.

Pokud si přejete zapojit se do kampaně nasvícením budovy a nevíte jak, inspiraci a radu naleznete zde.