Životko a penzijko. Jak zajistit, aby se dostalo po vaší smrti do správných rukou i bez dědického řízení

Zdroj: Shutterstock

U některých typů pojištění narazíte na pojmy obmyšlená nebo oprávněná osoba. Nejčastěji se jedná o životní pojištění či penzijní připojištění. Pokud jste majiteli takového pojištění, dost možná jste tuto osobu již určili. (A možná si to už ani nepamatujete.) Obmyšlená osoba se vás však může týkat i tehdy, pokud žádné takové pojištění nemáte, ale když někdo do její role určí vás. V obou však mohou nastat zbytečné komplikace. Na co a proč si dát pozor?

Co znamená „obmyšlená osoba“ či „oprávněná osoba“

Strohá definice říká, že obmyšlenou či oprávněnou osobou je míněna taková fyzická nebo právnická osoba, která má v důsledku smrti pojištěného právo na finanční prostředky z pojistného plnění. Přeložme nyní do srozumitelného jazyka.

Sjednali jste si životní pojištění (tzv. životko) nebo penzijní připojištění (tzv. penzijko). Pojistili jste sebe, tedy pojištěnou osobou jste vy. V případě, že zemřete, pak peníze dostane obmyšlená osoba (u životního pojištění) nebo oprávněná osoba (u penzijního připojištění).

Kdo může jí může být

Touto osobou může být nejen konkrétní člověk, např. manželka (tedy fyzická osoba), ale také např. nadace, nemocnice či firma (tedy právnická osoba). Nutno podotknout, že zvolit můžete opravdu kohokoli, nejen příbuzného. Je dobré vědět, že obmyšlená či oprávněná osoba nemusí být pouze jedna, ale může jich být současně více, např. určíte 50% podíl svému manželovi, dále 25 % své jediné dceři a 25 % své kamarádce, která vám v životě nezištně pomáhala.

Proč ji uvádět

Obmyšlenou či oprávněnou osobu stanovíte ve smlouvě. V průběhu smlouvy ji máte možnost změnit, takže pokud vás původně stanovený dotyčný naštve, určíte někoho jiného, kdo se k vám chová lépe. Určit tyto osoby není vaše povinnost, ale možnost. Výhodou pak je, že v případě vašeho úmrtí peníze nejdou do dědického řízení, ale připadnou přímo dané osobě. Většinou tedy ušetříte nejen část peněz, které by jinak padly na poplatky za dědické řízení, ale také čas. Obmyšlená osoba dostane peníze téměř ihned, zatímco vyřízení dědictví se táhne klidně i rok.

Když ji neuvedete

Pokud u životního pojištění neurčíte obmyšlenou osobu, pak se pojišťovna řídí posloupností stanovenou občanským zákoníkem. První je na řadě vaše manžel(ka); není-li, pak děti; nejsou-li ani ty, pak vaší rodiče a nejsou-li ani oni, pak vaši dědici. Životní pojištění nejde do dědického řízení.

Pokud neurčíte oprávněnou osobu u penzijního připojištění, stává se toto, na rozdíl od životního pojištění, předmětem dědického řízení. Takže se celá situace zkomplikuje o výše uvedené nevýhody (ztráta času a peněz).

Na co rozhodně nezapomenout

Nezapomeňte vaše smlouvy čas od času zkontrolovat a aktualizovat potřebné údaje. Pokud se například v mezičase stihnete rozvést nebo rozejít, aktualizujte obmyšlenou či oprávněnou osobu. Patrně už jí nebude původní drahá polovička. Taktéž pokud se vám narodí další potomek, budete patrně chtít, aby i na něj připadl jeho díl podobně jako na jeho starší sourozence. A hlavně nezapomeňte dotyčným osobám sdělit, že jste si vybrali právě je a dát jim kontakt na danou pojišťovnu, aby se mohli v případě vaší smrti přihlásit o finance plynoucí z pojistného plnění.

Na co si dát pozor

Pokud ve smlouvě stanovíte obmyšlenou či oprávněnou osobu, informujte jí o tom a rovněž jí sdělte podrobnosti, např. o jakou pojišťovnu a jaký produkt se jedná. Nezřídka se také stane, že obmyšlené či oprávněné osoby v průběhu let zapomněly, že takto na nějaké pojistné smlouvě figurují nebo to tuší, ale neví podrobnosti (např. u jaké pojišťovny jejich teta pojistku uzavřela). V nejhorším to ani nikdy nevěděly, protože jim to dotyčný prostě neřekl. Pokud někde figurujete jako pojistná či obmyšlená osoba, raději příliš nespoléhejte na to, že vás pojišťovny samy osloví. Pokud se sami nepřihlásíte, mnohdy vás nikdo v případě úmrtí pojištěného kontaktovat nebude, tudíž se peněz nedočkáte. Často totiž v pojistné smlouvě nejsou kontakty na oprávněnou osobu ani uvedeny. Pokud se však jedná o smlouvu na doplňkové penzijní spoření, které od r. 2012 nahradilo penzijní připojištění, zde už se kontakty na oprávněnou osobu uvádějí. Zkrátka a dobře se raději starejte sami a nespoléhejte na to, že to někdo udělá za vás.