Co hrozí, když si nekontrolujte datovou schránku. Kolik zpráv se do ní vejde a na jak dlouho

Zdroj: mojedatovaschranka.cz

Nedávné automatické zřízení datových schránek i těm, kteří o ně příliš nestáli, vedlo k tomu, že stále mnoho lidí netuší, co od těchto schránek očekávat. Schránky bezesporu přinášejí mnoho výhod, ale pouze tehdy, pokud je uživatelé skutečně používají. Naopak, pokud schránku otevřete jednou za uherský rok, pak si můžete zavařit na pěkný problém. Proč?

Počítejte s tzv. fikcí doručení

Dle zákona platí, že dokument, který přišel do vaší datové schránky, se považuje za doručený okamžikem vašeho přihlášení do této schránky. Pokud se ovšem do schránky nepřihlásíte ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy tam byl dokument dodán, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. A protože jsou to právě úřady, které komunikují přes datové schránky (pokud jim to zákon umožňuje), nepřečtení jejich dokumentu pro vás může mít závažné právní následky. Například zmeškáte lhůtu pro odvolání nebo vám naopak začne nabíhat zpoždění za uhrazení dlužné částky a s ním penále.

Fikce doruční nejen pro úřady

Relativně nedávno začala platit fikce doručení nejen pro komunikaci s orgány veřejné moci (tj. úřady), ale také pro korespondenci soukromoprávní povahy, např. mezi obchodními partnery. Cílem bylo zamezit úmyslnému vyhýbání se převzetí korespondence, např. upozornění na nezaplacené faktury či reklamaci zboží.

Jak problému předejít

Abyste se nemuseli neustále přihlašovat do své datové schránky ke kontrole příchozí pošty, schránka umožňuje nastavení notifikace, tedy zašle vám upozornění na doručení nového dokumentu. Můžete si zvolit, jakou formou tato upozornění chcete dostávat, např. mailem či prostřednictvím sms.

Kolik pošty se vejde do schránky

Na rozdíl od mnoha e-mailových účtů má datová schránka neomezenou kapacitu. Nemůže se tedy stát, že by Vám zpráva nedošla jen proto, že už nemáte místo.

Zprávy se neukládají napořád

Na druhou stranu se datové zprávy ve vaší schránce ukládají jen po omezenou dobu, a to zpravidla 90 dnů, tedy 3 měsíců. Lhůta se počítá od okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásíte. Během této doby máte čas si je přečíst a zpracovat, např. uložit do svého PC.

Datový trezor

Pokud se nechcete o ukládání a archivaci zpráv starat, existuje služba zvaná Datový trezor. Tato služba automaticky archivuje datové zprávy starší 90 dnů od doručení, takže zabráníte automatickému smazaní starších, avšak důležitých zpráv. Tato služba je zpoplatněna. Za ochranu dat v Datovém trezoru odpovídá Česká pošta. Cena se odvíjí od kapacity trezoru, např. za kapacitu pro 100 zpráv zaplatíte 720 Kč. Podrobný rozpis cen a další informace najdete na webu České pošty.

Pro nové uživatele zdarma na zkoušku

Každý nový uživatel datové schránky má možnost si vyzkoušet Datový trezor o kapacitě 20 zpráv bez jakýchkoliv závazků. Datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce 90 dnů, k tomu uživatel automaticky při založení datové schránky dostane Datový trezor na zkoušku na další 3 měsíce zdarma. Zprávy se automaticky uloží. Uložení bude aktivní ode dne, kdy první zpráva v datové schránce dosáhne 90 dnů od doručení. Od této chvíle bude také možné službu modifikovat nebo vypnout v nastavení vaší datové schránky. Pokud neuděláte nic, po uplynutí 3 měsíců bude služba automaticky deaktivována.