Když vás čeká magnetická rezonance. Může vadit tetování, make-up či rovnátka?

Zdroj: pixabay.com, free image

Magnetická rezonance (MR) je významných vyšetřením, bez kterého bychom se v dnešní době již jen stěží obešli. Dokáže velmi citlivě zobrazit měkké tkáně, tedy zejména mozek, míchu, svaly, šlachy a klouby. Pacient se na toto vyšetření nemusí speciálně připravovat, dokonce zpravidla nemusí být ani na lačno. Problémem však mohou být kovové implantáty či kovové předměty na těle. Další komplikací bývá obava z uzavřených prostor. Na zajímavé otázky pacientů související s tímto vyšetřením odpovídá odborník Bc. Alexandr Kuchař působící jako vedoucí radiologický asistent Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, o.z.

Mám žádanku na MR a chtěl bych se objednat. Žádný kovový implantát nemám, ale jsem tetovaný po celé levé paži. Jaký je postup?

Pigmentové barvy používané při tetování mohou obsahovat stopové množství kovů. Při vyšetření magnetickou rezonancí se používá silné magnetické pole a radiové vlny. Je tedy možné, že pacient během vyšetření může cítit nepříjemné pocity v oblasti tetování – svědění, mírné pálení či zvláštní brnění. Dalším problémem by mohla být situace, kdy bychom chtěli vyšetřit tkáň (sval, nerv, šlachu, kloub…), která je v těsné blízkosti tetování. Kvůli kovovým částečkám by byl obrázek MR znehodnocený. Mohlo by  dojít k částečnému či úplnému výpadku obrazu v daném místě, tudíž výsledný obraz by byl pro lékaře nehodnotitelný. Jedná se však spíše o teorii, v profesionálních tetovacích salonech se používají kvalitní pigmentové barvy, u nichž jsou kovové částečky téměř vyloučeny.

Problematická jsou při MR domácí či vězeňská tetování, často prováděna inkousty pochybné kvality i složení. Částečky kovu obsažené v pigmentu se mohou vlivem magnetického pole zahřát a způsobit tak menší popáleniny. Pacienty s tetováním na možné nežádoucí účinky předem upozorňujeme a zdůrazňujeme jim, že při jakýchkoliv nepříjemných pocitech nám toto mohou oznámit speciálním signalizačním zařízením. Vyšetření poté okamžitě přerušíme. Nikdo z pacientů s tetováním nám doteď žádné problémy i při našem cíleném dotazování po vyšetření nepotvrdil. I přesto pacienty žádáme, aby nám skutečnost, že mají tetování, před vyšetřením hlásili.

Moje dítě je objednané na MR. Má obrovský strach z doktorů a má na zoubkách rovnátka se zámečky. Mohu jako rodič být s dítětem při vyšetření a vadí rovnátka v ústech?

Vyšetřování dětí je specifické a kvůli možným obavám či strachu z neznámého prostředí vyžaduje od nás zdravotníků odlišný přístup než u dospělých. Vyšetření MR je náročné nejen časově, ale i proto, že pacient by se v jeho  průběhu neměl hýbat, ale měl by zůstat ležet v neměnné poloze, což bývá pro menší děti velký problém. Jelikož zde není žádné škodlivé ionizující záření jako při RTG metodách, umožňujeme doprovodu dítěte být během vyšetření přímo u něj. Co se týče zubních rovnátek, řídíme se doporučeným odborným stanoviskem České pediatrické společnosti a České radiologické společnosti. Ortodontista před vyšetřením MR odstraní drátěné oblouky, které lze sejmout. Zkontroluje pevnost fixace zámků, kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení, že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením. Před vyšetřením je samozřejmě pacient i jeho doprovod poučen personálem MR pracoviště, že v případě nepříjemného pocitu v dutině ústní (bolest, pálení) musí ihned uvědomit obsluhu MR zařízení.

Trpím fobií z těsných prostor (klaustrofobií). Mám možnost pracoviště předem vidět, jak dlouho vyšetření trvá?

S pacienty, kteří mají ve stísněnějším prostředí MR „tunelu“ nepříjemné pocity a žádají nás o okamžité přerušení vyšetření, se v praxi setkáváme docela často. Ne každý o své možné klaustrofobii ví. Chápu, že pro tyto pacienty je půlhodinové vyšetření bez pohnutí ne zrovna příjemným zážitkem. Jelikož jsou pacienti objednáváni s vyhrazeným třicetiminutovým až hodinovým intervalem (dle náročnosti vyšetření), vzniká tak při neprovedení vyšetření nežádoucí prodleva. Pokud by se sešli dva pacienti po sobě, kteří z tohoto důvodu vyšetření odmítnou, vznikne dlouhá pauza, kterou nelze obsadit z minuty na minutu jiným klientem. Nabízíme proto všem pacientům, kteří mají obavy ze stísněného prostoru, že si mohou kdykoliv po předchozí dohodě vše vyzkoušet a prohlédnout.

Jak hodně mohu být na vyšetření MR nalíčená?

Neviditelné kovové částečky mohou obsahovat (stejně jako pigmentové tetovací barvy) i kosmetické prostředky. Jedná se nejen o make-upy, krémy, pudry, ale i některé laky na nehty, laky na vlasy, tužidla, zmrazovače účesů apod. Nežádoucí efekt je stejný jako u výše popsaného tetování, rozdíl je v tom, že nalíčení obličeje a nalakování účesu mohu jako pacient ovlivnit. Abychom tedy předešli nechtěným vedlejším efektům při vyšetření, znehodnocení celého vyšetření či v extrémním případě poškození pacienta, prosíme všechny klienty, aby před magnetickou rezonancí vynechali, či alespoň silně omezili zkrášlovací prostředky. I touto maličkostí lze významně ovlivnit výslednou kvalitu snímků, a tedy snahu lékařů-radiologů spolehlivě potvrdit či vyvrátit vyšetřovanou diagnózu.