Česko opět trápí nedostatek krve. Kdo a jak ji může darovat a jaká jsou naopak omezení?

Zdroj: Pexels/ FRANK MERIÑO

ČESKO – Mnohé české nemocnice se aktuálně potýkají s nedostatkem krve a snaží se proto sehnat nové dárce. Právě letní měsíce jsou z hlediska dárcovství z řady důvodů nejproblematičtější. Co by vás čekalo, kdybyste se rozhodli krev darovat? A kdy na odběr jít nesmíte, i když byste chtěli?

Kritické léto

Nedostatek krve aktuálně trápí nemocnice v Ústí nad Labem, v Příbrami, v Karlových Varech, v Olomouci a Ostravě. Nejvíce schází krve skupin nula, A- a B-. V některých dnech totiž mají nemocnice až dvojnásobný výdej krve než její příjem. Dárců krve pak dle výpovědí pracovníků zmiňovaných nemocnic přes léto ubylo až o polovinu.

Období prázdnin je z hlediska nedostatku krve nejkritičtějších obdobím v roce. Nejenže lékaři musí řešit řady letních úrazů, ale mnoho pravidelných dárců tráví volno v zahraničí, a tak se na ně po návratu vztahují různá časová omezení, která se dárcovství týkají. Proto by tedy na odběr měli zamířit raději před odletem. Po návratu z většiny zemí, a to i některých v Evropě, je nutné s darováním různě dlouhou dobu vyčkat. Problematické tak mohou být i lokality, které se na první pohled jeví naprosto bezpečně. Řeč je dle údajů ministerstva zdravotnictví např. o severní části Německa, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, severu Itálie či pevninské části Řecka. Právě zde se totiž od května do října vyskytuje západonilská horečka, takže potenciální dárci krve musejí po návratu minimálně měsíc vyčkat. Vzdálenější a exotičtější destinace klasicky vyžadují odklad darování krve až o půl roku. Komplikací je však i klíště či užívání antibiotik (pak je třeba měsíční odklad), příp. tetování (tehdy je odklad půlroční).

Zákaz dárcovství pro gaye

Dodržení zmiňovaných lhůt je přitom na zodpovědnosti každého dárce – transfuzní stanice je nijak neověřují. „Věříme, že dárce krve, který chce darovat krev a pomoci pacientům, nebude tajit informace, které by mohly změnit kvalitu transfuzního přípravku, který bude z jeho odběru vyroben a mohl by pacientům ublížit,“ uvedla tak Daniela Dušková, primářka fakultního transfuzního oddělení VFN v Praze. Specifický typ omezení se pak týká také těch, kdo dle českých předpisů žijí rizikovým sexuálním životem, což v tuzemské praxi znamená zaměření se na gaye. Ti by tedy správně měli mít možnost darovat krev jen v případě šestiměsíční sexuální abstinence. Řada zemí po celém světě tento přístup již přehodnotila, v poslední době např. i Německo a Francie, v Česku se však na toto téma zatím jen dlouze diskutuje.

Jak darovat krev?

Darovat krev lze v Česku na 66 různých místech. Člověk by samozřejmě měl být zdravý a především by se neměl léčit s žádnou závažnější chronickou nemocí. Ženy mohou krev darovat čtyřikrát a muži pětkrát za rok. Při příchodu stačí předložit občanský průkaz a kartičku pojišťovny, podepsat informovaný souhlas (a seznámit se s poučením pro dárce krve) a vyplnit lékařský dotazník. Před samotným odběrem pak každý dárce podstoupí také krátké lékařské vyšetření zaměřující se na hemoglobin, krevní tlak a teplotu. V závěru následuje konzultace s lékařem. Platí také, že by se každý měl před provedením odběru dostatečně najíst a napít. Samotný odběr pak obvykle trvá 7-8 minut (maximální doba je 14 minu). Jiná je situace v případě odběru krevních destiček – ten může trvat až hodinu a půl. Po odběru dostane každý legitimaci dobrovolného dárce krve, do níž se zaznamenávají všechny podstoupené odběry.