Rostou počty těch, kdo jsou na hranici finančních možností a padají do dluhů. Pomůže oddlužení?

Zdroj: Pexels/Nicola Barts

ČESKO – Posledních pár let se stalo pro celou společnost velkou výzvou v mnoha ohledech, a to včetně roviny finanční. Zvyšování životních nákladů pak dopadlo prakticky na všechny a ne náhodu dluhoví poradci upozorňují, že přibývá lidí, kteří jsou již na hraně svých rozpočtů a dennodenně se potýkají s problémy, jak se svými příjmy vyjít. A přibývá také těch, kteří spadnou do dluhů, z nichž se jim nedaří dostat. Jednou z možností je pak tzv. oddlužení – přičemž počet žadatelů se také mírně zvyšuje. Přesto se právě k oddlužení pojí mnohé problémy, které řadu dlužníků spíše odrazují.

Co říkají data?

Tlak plynoucí ze zvyšování životních nákladů pociťuje v podstatě každý. A ne každý jej dokáže zvládnout. Ministerstvo spravedlnosti tak za letošek (data se vztahují k období od ledna do srpna) eviduje již více jak 12 tisíc žádostí o oddlužení. Nejčastěji o něj dle dat shromážděných mezi lety 2019-2022 InsolCentrem, jež se ve svých aktivitách zaměřuje na výzkum a vzdělávání v oblasti insolvenčních řízení, jsou nečastějšími žadateli o oddlužení lidé ve věku 30-44 let. Následuje je skupina ve věku 45-59 let, nejméně je pak žadatelů mezi seniory ve věku nad 60 let. Častěji pak o oddlužení (v 57 % případů) žádají muži než ženy. „Děláme dlouhodobé analýzy chování zadlužených lidí a muži jsou dobrodružnější, více riskují a zadlužují se více v mladém věku, kdy prostě své možnosti neodhadnou,“ objasnila jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Faktem ale je, že v poslední době v dluhových poradnách přibývají lidé, kteří nemají prostředky ani na porytí běžných životních nákladů. „Zvyšuje se počet těch, kdo mají problém se splácením účtů za energie a mají obecně hluboko do kapsy, protože je dohánějí zvýšené životní náklady nejen na potraviny a každodenní běžný život,“ potvrdil pak také ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.

Co je oddlužení?

Oddlužení (označované také jako osobní bankrot) je určeno lidem, kteří nezvládají splácet své dluhy – a v některých případech již bylo jejich směrem zahájeno exekuční řízení. Skrze tento proces se lze zbavit postupně svých závazků a neschopnosti splácet. Celý proces je určen primárně fyzickým osobám, které nepodnikají (resp. nevztahuje se na dluhy z podnikání), a je možné jej zahájit, pokud má žadatel závazky minimálně u dvou a více věřitelů. Tyto závazky také musí být alespoň 30 dní po splatnosti – a žadatel zároveň musí prokázat, že dokáže každý měsíc odvádět minimálně 1 089 Kč insolventnímu správci a alespoň tutéž částku věřitelům. Nutné je také uhradit odměnu zpracovateli návrhu na povolení oddlužení a také odměnu za přezkoumané přihlášky. Finální rozhodnutí je pak v rukou soudu.

Legislativa jako problém?

I když počty těch, kdo o oddlužení žádají, mírně rostou, prizmatem dlouhodobým jsou dle InsolCentra jejich počty stále relativně nízké. A příčin může být více – jednou z nich pak může být také vyčkávání na změnu insolvenčního zákona, která má zavést řadu novinek. Tou hlavní je zkrácení doby pro oddlužení z pěti na tři roky (té mohou aktuálně ze zákona využít pouze důchodci, starobní a invalidní). Na druhou stranu odborníci upozorňují, že novela je stále v mnoha ohledech poměrně problematická a např. nebere v potaz situaci těch, kdo nemají dostatek financí ze mzdy pro splácení. Tito lidé tak nezřídka raději zůstávají v exekuci – tehdy jsou totiž aplikovány jiné mechanismy výpočtu tzv. nezabavitelné částky, což v praktické rovině znamená, že jim na vlastní život může zůstat o tisíce korun více. A to je pro mnoho lidí často rozhodující.

Kdy by zmiňovaná novela měla vstoupit v platnost, je každopádně otázkou – nejčastěji se hovoří o druhé polovině roku 2024.