Rennes le Chateau: Našel místní farář ve zdejším kostele poklad? A pokud ano, co to mohlo být?

Rennes le Chateau. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Rennes le Chateau je malá vesnička, která leží poblíž francouzského Carcassonne. Na první pohled není ničím výjimečná, přesto sem zavítal tisk – a to díky záhadě spjaté s místním kostelem a možná i s pokladem.

Místní farář Sauniére

Vše odstartovala událost z roku 1885. Tehdy se odhodlal místní farář opravit kostelík, který velmi chátral. Farář se jmenoval Francois Bérenger Sauniére a zapsal se do dějin. A nebylo to tím, že zprvu vyvinul neobyčejné úsilí, aby oprava kostela vůbec mohla začít, chyběly totiž finanční prostředky. Když tu najednou začal utrácet a podařilo se mu opravit málem celou vesnici. Do deníku si prý zapsal: „Dnes jsem našel poklad!“

Podle některých badatelů abbé cosi objevil při přemisťování kostelního oltáře. Když nadzvedl kamennou desku, měl údajně najít v dutině podpěrných sloupů čtyři staré pergameny. Odvezl je k biskupovi do Carcassonnu a od toho dostal svolení k cestě do Paříže.

Tam došlo ke zkoumání pergamenů odborníky, farář se však zároveň začal stýkat s pařížskými ezoterickými kruhy.

Pak se ovšem vrátil do místa svého působiště. Z jeho dalších činů je snadné odvodit, že finanční starosti jej už netrápily – nechal nákladně zrekonstruovat kostel a říká se, že během několika let utratil částku, která odpovídá dnešním 5 milionům eur. Kromě rekonstrukce kostela si nechal ve vsi postavit luxusní vilu, přispíval na charitu a nechal vybudovat silnici vedoucí do Rennes le Chateau. Také se k němu začalo sjíždět mnoho známých osobností té doby. Nikdo s určitostí neví, jak se to vše stalo, každopádně slavné osobnosti navštěvovaly toto místo i po jeho smrti.

Kostel a další zajímavosti

Představme si místní kostel blíže. Je zasvěcen Maří Magdaleně. V interiéru se nacházejí egyptské hieroglyfy, kropenku se svěcenou vodou podpírá démon Asmodeus, který je v hebrejské mytologii strážcem Šalomounova pokladu. Dále jsou zde sochy světců, jejichž iniciály tvoří dohromady slovo GRAAL.

Další zajímavostí, kterou Sauniére vymyslel, je věž Magdala, kterou nechal postavit u domu, a ve které byla umístěna knihovna. Výzkum provedený za pomoci infračerveného skenovacího detektoru ukázal, že přímo pod věží se nachází nějaký hranol, snad bedna – je možné, aby to byl poklad?

Za co to všechno postavil? Nikdy nepodal vysvětlení, a to ani tehdy, když byl zbaven církevních funkcí. Církev jej poté sice opět přijala, on ale před smrtí veškerý majetek odkázal své hospodyni Marii Dénarnaudové. Vypráví se o ní zvláštní příběh. Ve Francii se po druhé světové válce zaváděly nové franky a každý, kdo si chtěl vyměnit staré peníze za tyto nové, musel uvést jejich původ. Tehdy Marie raději spálila na zahradě hromadu bankovek, jen aby nemusela jejich původ uvádět.

Různé teorie

Jak vesničkou Rennes le Chateau, tak místním farářem Sauniérem, se zaobírali opravdu mnozí. A co člověk, to názor. Někteří badatelé se domnívají, že farář skutečně našel zlatý poklad, a to doslovně – peníze, šperky, zlato – možná mohly tyto věci pocházet od templářských rytířů, kteří v této oblasti stavěli kdysi pevnosti.

Jiná teorie praví, že jeho pokladem byly dokumenty, které prý prokazovaly pravdivost staré místní legendy, podle níž Ježíš doputoval s několika učedníky a Maří Magdalenou z Palestiny až do jižní Francie. Ovšem jiná legenda, a ta je velmi rozšířená, říká, že do Francie dorazila pouze Maří Magdalena s hrstkou Židů, z nichž vzešla první francouzská královská dynastie – Merovejci. A dokumenty, které to potvrzovaly, našel prý právě náš abbé a velmi výhodně je prodal.

Všechno to jsou ovšem domněnky. Jistotu nemáme žádnou.