Do 10 let hrozí zdravotnictví krize – nebudou zdravotní sestry. Na rychlou nápravu nejsou peníze

Zdroj: Pexels/RDNE Stock project

ČESKO – Zdravotnictví jako by v mnoha ohledech kopírovalo situaci ve školství. I v tomto sektoru chybí lidé, jejich pracovní podmínky a platové ohodnocení jsou však takové, že noví nepřicházejí. Právě proto do deseti let hrozí, že zdravotnictví bude čelit fatálnímu nedostatku zdravotních sester. Jednat je třeba rychle, brzdou jsou ale finanční prostředky.

Sester je málo a bude ještě méně

Aktuálně dle dat ministerstva zdravotnictví ve zdravotnictví působí cca 83 tisíc zdravotních sester a v oborech napříč systémem jich na tři tisíce schází. Velmi varující je také to, že další tisíce jich v dohledné době v zaměstnání skončí. Jak ukázaly údaje Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), průměrný věk zdravotních sester je 47 let. Ovšem více jak 12 tisíc sester je ve věku nad 60 let a dalších 1 600 sester již dokonce přesáhlo sedmdesátku. Všechny tyto sestry tedy budou postupně svá pracoviště opouštět a odcházet do důchodu. Zdravotní sestry scházejí jak v akutní, tak i dlouhodobé a následné péči. Nejproblematičtější je pak situace v sociálních službách, kde věku minimálně 60 let dosahuje až pětina sester.

Podle ředitele ÚZIS, Ladislava Duška, je tak nyní „čas“ přibližně sedm až deset let na to, aby se dalo předejít naprosto kritické situaci, kdy zdravotní sestry jednoduše nebudou. Právě během této doby je tedy nezbytné realizovat adekvátní opatření, která počty sester navýší.

Proč sestry schází?

Podle prezidentky Asociace zdravotních sester, Martiny Šochmanové, není problémem ani to, že by sestry ve větších počtech odcházely pracovat do zahraničí (což je praxe častá spíše jen v pohraničí), ale spíše fakt, že práce je velmi náročná a mnozí ji prostě nemohou zvládnout. Dle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, Dagmar Žitníkové, jsou pak obecným problémem komplexní pracovní podmínky a nedostatečné finanční ohodnocení. „Sestry, které nastoupí do nemocnice, zjistí, za jakých podmínek mají pracovat, a tak se otočí a jdou pryč,“ shrnula. Související otázkou tak je i vlastní restrukturalizace péče, přičemž personální nedostatky jsou zatím vyvažovány přesčasy. Nedostatek zdravotních sester tedy v důsledku vytváří také zvýšenou zátěž na ty, které v oboru působí – což je nakonec od dalšího setrvání také může odradit.

Jak počty sester navýšit?

Navzdory výše řečenému se přitom v posledních letech se zájem o obor praktické sestry zvyšuje, podle odborů v něm ale jen na 30 % absolventů/ek v nakonec zůstává. Proto chce ministerstvo zdravotnictví obor zatraktivnit, kompetence sester rozšířit a v neposlední řadě také navýšit počet míst na vysokých školách. Ty totiž nemají adekvátní kapacitu. Ačkoliv zájemců o studium je dostatek, přijati být nemohou. Dle stávajících odhadů by pak pomohlo navýšení cca o 20-30 %. Ministerstvo zdravotnictví o tomto záměru již jedná s ministerstvem školství, hlavní otázkou jsou ale finance. A těch je na zřizování dalších míst ve školách nedostatek, nemluvě o úsporném záměru ministra školství přijímání nových pedagogů stopnout.