Hormonální antikoncepce. Neškodná pilulka moderní ženy, nebo lék s vedlejšími účinky?

Zdroj: pxhere.com

Hormonální antikoncepce se v ordinacích předepisuje automaticky jako na běžícím páse. Pokud řeknete, že ji nechcete, velmi často se setkáte s údivem ženského lékaře a se sáhodlouhým výčtem jejích benefitů. Pilulky se běžně předepisují již patnáctiletým dívkám. Antikoncepce v tabletce a pohodlí s ní spojené se staly naprosto samozřejmou součástí našich životů. Díky tomu si jen málokdo uvědomuje, že se nejedná pouze o neškodnou pilulku, která má být povinným vybavením každé moderní  ženy, ale o léčivo, které může mít obdobně jako každý lék i vedlejší účinky.

Co je kombinovaná hormonální antikoncepce

V dnešní době tzv. pilulka obsahuje zpravidla dva hormony, proto se hovoří o kombinované hormonální antikoncepci (dále jen HA). Jedná se o ženské hormony estrogen a progestogen, které jsou do těla dodávány v syntetické, tedy uměle vyrobené, podobě.

Přínosy hormonální antikoncepce

Hlavním přínosem HA je velmi vysoká ochrana před nežádoucím početím. Díky tomu rapidně klesl počet potratů a s ním souvisejících zdravotních komplikací počínaje nemožností opětovného otěhotnění a konče těžkými dopady na psychiku ženy. Výzkumy ukázaly, že mezi další přínosy patří určité snížení rizika rakoviny vaječníků, endometria (výstelka dělohy) a údajně tajné rakoviny střeva. Výhodou, kterou si mnoho žen pochvaluje, je zlepšení pleti, zejména v souvislosti s akné.

Krátkodobé vedlejší účinky

K nežádoucím vedlejším účinkům, které se mohu objevit zejména zpočátku užívání HA, patří zejména bolesti hlavy, napětí v prsou, špinění mezi menstruacemi, nevolnost, zvýšení hmotnosti, pocity těžkých nohou a otoky, snížení zájmu o sex nebo výkyvy nálad, v některých případech dokonce i vážnější psychické problémy (např. spuštění úzkostné poruchy). Zdaleka ne všechny ženy musí tyto příznaky pozorovat. Jsou ženy, které vůbec žádné negativní změny nezaznamenají, ale naopak se radují ze zlepšené pleti a bujarého sexu bez strachu z otěhotnění. Nicméně těch méně šťastných, které trápí některé z výše uvedených problémů, není úplně málo. Po nasazení HA je většinou potřeba chvíli počkat a zjistit, jak se tělo dávce umělých hormonů přizpůsobí. Některé nežádoucí problémy mohou po nějaké době samy odeznít, není však také vyloučeno, že se objeví problémy jiné.

Existují ženy, které jsou vůči uměle dodávaným hormonům velmi citlivé a HA užívat nemohou nebo trvá poměrně dlouho, než se pro ně podaří najít tu vyhovující.

Rizika dlouhodobého užívání

Odborné zdroje uvádějí, že u žen, které dlouhodobě (cca 5 a více let) užívají HA, se mírně zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu v porovnání s ženami, které HA nikdy neužívaly. Riziko se zvyšuje s délkou užívání HA. Pokud dojde k vysazení HA, pak se riziko začne s časem opět snižovat. Obdobné platí také pro rakovinu děložního čípku, na jejímž vzniku se může dlouhodobé užívání HA také spolupodílet. Dalším rizikem spjatým s užíváním HA je vznik nebezpečných krevních sraženin. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v jednom z našich příštích článků.