Umělá inteligence by mohla rozpoznávat vysoké riziko rakoviny plic u nekuřáků

Zdroj: commons.wikimedia.org

Všeobecně se ví, že kuřákům hrozí zvýšené riziko rakoviny plic. Jenže tato závažná diagnóza může postihnout i nekuřáky. Jak ale včas rozpoznat, že nekuřák, který nepociťuje žádné závažnější problémy, je ohrožen rozvojem zhoubné nemoci?

Naděje v podobě umělé inteligence

Výzkumníci z Centra výzkumu kardiovaskulárních zobrazovacích metod (Massachusetts General Hospital a Harvard Medical School) oznámili vývoj modelu hlubokého učení, který může pomoci identifikovat nekuřáky s vysokým rizikem vzniku rakoviny plic. Tento model je založen na 147 497 snímcích hrudníku od asymptomatických kuřáků a nekuřáků. Model se naučil rozpoznávat vzory spojené s onemocněním plic na rentgenových snímcích a byl následně aplikován na 17 407 pacientech s průměrným věkem 63 let. Z těchto pacientů bylo 28 % označeno modelem jako vysoce rizikoví, přičemž u 2,9 % z nich byla během následujících šesti let rakovina plic skutečně diagnostikována. To je více než dvojnásobek ve srovnání s pacienty ve skupině s nízkým rizikem.

Jak to AI dokázala

Jakým způsobem mohl AI nástroj (z anglického artificial intelligence = umělá inteligence)  identifikovat nekuřáky s vysokým rizikem vývoje rakoviny plic v nejbližších letech? Vědecký tým ukázal AI nástroji desítky tisíc rentgenových snímků pacientů, které byly získány z běžných důvodů (např. kašel nebo horečka) spolu s tím, co se s danou osobou stalo v následujících 6 až 12 letech. AI  se takto naučila předvídat, jaká  je pravděpodobnost, že člověk dostane rakovinu plic.

Šance pro nekuřáky

Studie může tedy přinést nové možnosti časného zjištění rozvoje nemoci u nekuřáků. Ti se totiž často, na rozdíl od kuřáků, do běžného screeningu rakoviny plic nedostanou.  Onemocnění je přitom i u nekuřáků stále častější. V současnosti však existuje jen málo nástrojů, které by pomohly určit, kdo je ohrožen rakovinou plic a kdo by mohl mít prospěch z dalších testů, jako jsou např. CT snímky hrudníku.

Preventivní vyšetření u kuřáků

V ČR se v současnosti mohou na riziko rakoviny plic nechat zdarma preventivně vyšetřit kuřáci (současní i bývalí) ve věku 55 – 74 let, kteří již vykouřili takzvaných 20 balíčkoroků (balíček cigaret denně po dobu 20 let, nebo půl balíčku po dobu 40 let a obdobně). Jedná se o národní program časného záchytu rakoviny plic. V rámci programu je pacient pravidelně vyšetřován, aby bylo možné pomocí nízkodávkového CT odhalit případný nádor v časném stádiu. Úspěšně lze totiž operovat pouze pacienty s nádory do určité velikosti a bez metastáz.