Záhadné artefakty: Existují opravdu hřebíky staré miliony let?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pxhere.com

Existují předměty, které by podle odborníků vůbec existovat neměly – a jedním z nich je hřebík objevený roku 1844 v kamenolomu v Kingoodie nedaleko přístavního města Dundee na východním pobřeží Skotska.

Hřebík starý tolik milionů let?

Dělníci, pracující v kamenolomu, očistili asi šedesát centimetrů dlouhý kvádr, který se uvolnil po odpálení nálože. Když tak učinili, objevila se špička zrezivělého hřebíku, větší část byla uvězněna uvnitř kamene. Geologové odhadli stáří horniny, kde byl hřebík, na šedesát milionů let. Tento neuvěřitelný nález tenkrát vzbudil velkou senzaci.

Další hřebík, tentokrát mladší

Ovšem není to jediný hřebík, který se dochoval z éry, kdy na naší planetě končila nadvláda dinosaurů. Roku 1851 si americký obchodník Hiram de Witt přivezl z výletu do Kalifornie křemen velký jako pěst. Byl nádherně zbarvený, takže se mu líbil, když jej však ukazoval příteli, nedopatřením jej upustil. Kámen se po dopadu na zem rozlomil. Tím se uvolnil velmi zachovalý hřebík s atypicky tvarovanou hlavičkou, který vězel do té doby uvnitř. Stáří kamene bylo odhadnuto sice „jen“ na milion let, přesto je to přinejmenším stejná záhada jako u hřebíku prvního.

Zdobená nádoba

Roku 1852 při odstřelu skály v Dorchesteru, v Massachusetts, dělníci objevili dva úlomky kovového předmětu. Po jejich spojení z nich byla jakási nádoba zvonkového tvaru, měřila prý 16 centimetrů v průměru základny a jedenáct centimetrů na výšku. Vypadalo to, že jde o slitinu stříbra, přitom byla dokonce ozdobena ornamenty. Jedná se opět o podobnou záhadu, tento předmět vypadl z horniny při odstřelu v hloubce asi čtyř a půl metru.

Ooparts a hypotézy

Jedná se o „ooparts“ – out of place artefacts – nemístné artefakty. Badatelé přitom vytvořili několik hypotéz, jak lze vysvětlit jejich existenci.

Jednak se může jednat o pozůstatky nějaké dávné, technicky vyspělé civilizace, která z nějakého důvodu zanikla. Musela existovat v době velmi vzdálené od té naší.

Další hypotézy hovoří o mimozemském původu těchto věcí, někteří badatelé dokonce hovoří o odhmotnění v jiné době a teleportaci na místo pozdějšího nálezu. Každopádně – tyto předměty si zaslouží pozornost, jakkoliv jsou nevysvětlitelné.