Rozdíl jedné minuty a padesáti tisíc: počínaje pondělkem se zvyšuje rodičovský příspěvek

ČESKO – S úderem nového roku vstupuje v platnost celá řada nových opatření plynoucích z vládního konsolidačního balíčku. Většinou se jedná o rozličná zvýšení daní a úsporná opatření. V jednom z mála případů však dochází přece jen ke zlepšení – a to v případě výše rodičovského příspěvku. Tato dávka totiž s úderem půlnoci z neděle na pondělí vzrostla o 50 tisíc korun. Ani to se však neobešlo bez potíží a ostré diskuse o vhodnosti nastavených parametrů.

Změny v příspěvku a jeho vyplácení

Do konce roku 2023 činila rodičovská dávka 300 tisíc korun. Tuto částku bylo možné čerpat až po dobu čtyř let, přičemž minimální (a tedy nejkratší) dobou k vyplácení příspěvku byl jeden rok. Se zvýšením příspěvku na 350 tisíc Kč (týká se dávky pro rodiče jednoho dítěte, v případě dvojčat či vícerčat půjde o 1,5násobek, tedy 525 tisíc Kč) se však doba čerpání snižuje ze 4 let na 3 roky. Výše vypláceného měsíčního příspěvku se pak od délky čerpání samozřejmě odvíjí – při delším čerpání jsou platby rozloženy na více měsíců a jsou nižší, zatímco při čerpání kratším jsou vyšší.

Dle dat MPSV dávku pobírá přes 262 tisíc rodičů (jedná se o data ke konci listopadu 2023) a průměrná vyplácená částka činí 9 413 Kč. Celkově stát na rodičovský příspěvek každý měsíc vyplácí téměř 2,5 mld. Kč. Naposledy se příspěvek zvyšoval v roce 2020, ovšem jiným systémem než nyní – přidávalo se 80 tisíc rodičům dětí do 4 let, kteří 1. ledna daného roku ještě dávku pobírali. O peníze tak přišli ti, kteří úhrnnou částku čerpali rychleji – podle Ústavního soudu však byla právní úprava v pořádku.

Diskriminace!

Ani stávající úprava se pak neobešla bez kontroverzí.  Termín a způsob navýšení příspěvku prosadila koalice a dle jejích slov jde o přijatelný kompromis učiněný s ohledem na ekonomicko-rozpočtovou situaci. Naopak opozice ostrou hranici pojící se k 1. lednu vidí jako diskriminaci a zvažuje další cestu k Ústavnímu soudu. „Růst příspěvku na děti, které se narodí po půlnoci, je diskriminační, může rozhodovat jedna minuta a je to rozdíl padesáti tisíc korun,“ uvedl tak přímo Aleš Juchelka (ANO). Podle zástupců koalice ale bylo jednoduše nezbytné nějakou hranici udělat. „Je potřeba uvědomit si, že ten systém je vzhledem k flexibilitě příspěvku komplikované spravedlivě nastavit,“ objasnila Markéta Pekarová-Adamová (TOP09).

Jak uvádějí data Českého statistického úřadu, v poslední den roku přijde na svět okolo dvou až tří set dětí. A podle psychologů se letos řada rodiček může ocitnout pod tlakem a ve velkém stresu i kvůli tomu, kdy přesně se jim potomek narodí – kvůli pár minutám mohou totiž přijít právě o oněch 50 tisíc. Zejména v nízkopříjmových skupinách rodiček pak i podle poradce ministerstva práce Filipa Pertolda může docházet např. i k tomu, že se ženy budou pokoušet porod oddálit či se budou snažit lékaře přesvědčit, aby zfalšovali čas narození dítěte (zejména půjde-li o minuty). „To, že koalice zvýšila rodičovský příspěvek tím způsobem, jakým to udělala, považuji za svoji největší osobní prohru. Argumentů pro jiné, postupné, navyšování bylo hodně; a pro mě nepochopitelně se zvolila tato varianta – pro nově narozené děti od 1. ledna,“ shrnul také Pertold na Facebooku.