Každý druhý Čech má zkušenost s drogami. Povědomí o závislostech má zvýšit nová kampaň

Zdroj: Pexels/MART PRODUCTION

ČESKO – S návykovými látkami přicházíme do kontaktu dnes a denně – cigarety a alkohol jsou totiž na trhu běžně dostupné. Jinou kapitolou jsou drogy, které lze označit za nelegální. Přesto i s nimi má téměř polovina populace starší 15 let minimálně jednu zkušenost. Varující je pak dle průzkumu České asociace zdravotních pojišťoven i to, že téměř třetina obyvatel Česku schvaluje rekreační užívání návykových látek. Na situaci se tedy zaměřuje nová preventivní kampaň Zkratky. Na té Česká asociace pojišťoven spolupracovala s Policií ČR.

(Ne)dostatečná regulace?

Drogová problematika se ocitla v centru veřejného zájmu v loňském roce. Tehdy česká politická reprezentace diskutovala o možné legalizaci a regulaci užívání některých (lehkých) drog. Co se týká regulací a represí, nepatří přitom Česko v rámci zemí Evropské unie k nijak přísným. V případě regulace související s užíváním, tedy nakládáním s malým množstvím návykových látek, je Česko jednou z nejliberálnějších zemí v Evropě. Co se týká kvalifikovaného nakládání, je česká úprava dle slov  Jakuba Frydrych, ředitele Národní protidrogové centrály, středně přísná. I když dle jeho slov nelze detailně mapovat, jak se vyvíjí konzumace drog v Česku a třeba i jejich popularita, jelikož informace o uživatelích jsou omezené, data ukazují, že zkušenosti s drogami má poměrně velká část české společnosti. A staví se k nim překvapivě otevřeně.

Podle Milady Veselé, vedoucí komunikace a vzdělávání České asociace pojišťoven, nejenže téměř každý druhý Čech má zkušenosti s tvrdou drogou, ale povědomí o drogové problematice je u nás relativně nízké. O to překvapivější je pak i zjištění, že okolo 48 % Čechů také říká, že o informace ani nemají zájem. Přitom právě adekvátní informovanost o všech rizicích je základem prevence. Situaci by tedy měla změnit nová kampaň, která startuje právě dnes.

Žádné Z/zkratky!

Cílem kampaně je zejména zapůsobit na dospívající a jejich rodiče v rovině prevence užívání (všech typů) návykových látek. „Kampaň bude cílit především na mladou generaci, která je nejrizikovější a nejkritičtější. Pokud mladí okusí drogu, v budoucnosti se té návykovosti zbavují mnohem hůře,“ shrnula datové výstupy Veselá. Témata, která se v kampani objeví, jsou užívání konopí a extáze, ale také tvrdých drog, jako jsou pervitin a kokain. Scházet ale nebudou ani preskriptivní léky. „V Česku má více než milion lidí problém s léky na předpis, ať už na úzkost, na uklidnění. I tyto látky mají vliv na naše chování,“ upřesnila také Veselá s tím, že nesmí být opomenuty i další návykové látky jako alkohol a tabák, které mohou posloužit jako pomyslné vstupní brány do světa drog.

Dle slov Frydrycha je k otevření související celospolečenské diskuse třeba aktivizace občanské společnosti, ale i organizací, které mají na starost léčbu, intervenci a pomoc těm, kteří se již potýkají se závislostí. Opomíjet ale nelze ani instituce, které jsou zodpovědné za vymáhání práv.