MPSV představilo novou „superdávku“. Ti, kdo nepracují či neposílají děti do školy, na ni nedosáhnou

Zdroj: Pexels/Migs Reyes

ČESKO – Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje sloučení čtveřice dávek do jedné. Konkrétně se sloučení má týkat příspěvku a doplatku na bydlení a na živobytí a také přídavku na dítě. Vzniknout by tak měla zcela nová dávka státní sociální podpory. Cílem je, aby byl systém jednodušší, transparentnější a také aby občany motivoval k práci. Změny mají vstoupit v platnost od roku 2025.

Co je cílem?

Vzhledem k tomu, že stávající systém sociálních dávek pochází z 90. let, tak to, co fungovalo tehdy, dnes již nefunguje – a pomoc státu je složitá, plošná, neadresná a také demotivující. Sociální systém je navíc natolik komplikovaný, že jím „propadávají“ lidé, kteří různé dávky skutečně potřebují, ale nemají kapacity na to si je vyřídit. Proto i dle Jany Bačíkové (ODS), členky výboru pro sociální politiku, musí pomoc směřovat lépe a efektivněji.

Novou podobu jednotné sociální dávky tedy představil včera ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Slibuje si od ní jednodušší vyřizování, lepší zacílení podpory a také zastavení zneužívání sytému. „Pro nás je důležité, aby ta sociální podpora fungovala jednoduše a spravedlivě. Aby tam, kde je dospělý člověk, který objektivně může pracovat, šel do práce, a aby děti, které se mají vzdělávat, zase chodily do školy,“ uvedl přímo Jurečka. Jedna sociální dávka by tedy měla zahrnout čtyři stávající a její výplata by měla být podmíněna tím, že příjemci (pokud mohou) pracují a jejich děti dodržují povinnou školní docházku.

Opozice změny vítá

Návrh, který MPSV představilo, nakonec přivítala i opozice. Ta souhlasí s tím, že systém by měl motivovat k práci, důležité však budou další detaily. „Pokud nebudou jednotlivé změny, které budou mít být motivací jít do práce, jakkoliv usurpovat děti v té rodině z hlediska nějaké hmotné nouze, tak určitě toto podporujeme. Ta vize, že by zdravý člověk měl pracovat a dítě chodit do školy, je správná,“ shrnul Aleš Juchelka, místopředseda poslaneckého klubu ANO. Totéž stanovisko pak zaujal i Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu a místopředseda SPD. Dle jeho názoru jde nová úprava správným směrem. V případě zahrnutí přídavku na dítě je pak dle Fialy otázkou, jak vše bude kontrolováno a uplatňováno. Pravdou totiž je, že plánovaná úprava počítá s tím, že o přídavek na děti by rodiny mohly přijít, pokud by rodiče nechodili do práce a děti do školy. Jak ale nakonec uznal i Fiala. „Jakási metoda cukru a biče být musí. Musí existovat pozitivní motivace a při porušení zákona a podvádění státních institucí musí přijít tresty,“ shrnul s tím, že o něco podobného v rovině zamezení zneužívání sociálních dávek se již SPD v minulosti pokoušela. Nakonec ale tento návrh zákona neprošel.

Co se má změnit?

Klíčovou změnou je vedle sloučení čtyř dávek v jednu navázání její výplaty na aktivní zapojení do trhu práce a také povinnou školní docházku dětí. Konkrétně dávka na potřeby dětí by mohla činit 500 až 1500 Kč a náležela by rodinám s příjmem do čtyřnásobku životního minima. Rodina by ale mohla o část dávky přijít, pokud by některý z práceschopných členů rodiny nechodil do práce a děti do školy.

Výše celé dávky má záviset také na motivaci k práci. O podporu by tedy přišel člověk, který je k práci způsobilý, ale nesnaží se o její získání či nepracuje. Celá jednotná dávka by se také měla snižovat s rostoucím výdělkem, ovšem postupně. Nemělo by to být tak jako dnes, že pokud příjmy rodiny přesáhnou byť o korunu nějakou hranici, o podporu přijde.